PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Ny ressursgruppe for vanskeligstilte brukere

Ny ressursgruppe for vanskeligstilte brukere

Politiet og Stavanger kommune etablerer en felles ressursgruppe for å ivareta brukere med store omsorgsbehov og stor sikkerhetsproblematikk.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

- Vi har hatt flere saker som viser nødvendigheten av tett og god samhandling rundt vanskeligstilte brukere som er til fare for seg selv og andre. Vi har tro på at mer samarbeid på tvers mellom ulike hjelpeinstanser kan bidra til bedre tjenester og tiltak for disse brukerne. På sist møte i politiråd besluttet vi derfor å etablere et mer systematisk samarbeid mellom politiet og Stavanger kommune om vanskeligstilte brukere, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

- Vellykket brannvesen-samarbeid

Hun viser til at kommunen og Rogaland brann og redning IKS i fjor inngikk en avtale om tverrfag samarbeid. Trygg hjemme-avtalen omfatter brannforebyggende tiltak for hjemmeboende risikoutsatte gruppe, og involverer ulike fagfolk fra kommunen og brannvesenet som kalles inn på kort varsel.

Sammensetningen av den nye ressursgruppen er foreløpig ikke bestemt, men initiativet vil bli fulgt opp av ledelsen i Sør-Vest politidistrikt og Stavanger kommune med tanke på oppstart å raskt som mulig. Det er enighet om at gruppen bør bestå av faste representanter fra kommunens helse- og omsorgstjeneste og politiet. Ressursgruppen skal kunne møtes på kort varsel for å håndtere de mest alvorlige situasjonene og hendelsene.

- Dette samarbeidet vil bidra til enda bedre samarbeid mellom politiet og Stavanger kommune. Det er viktig at vi ivaretar vanskeligstilte brukere på best mulig måte, sier leder Odd Tveit Jørgensen for driftsenhet Stavanger og Ryfylke i Sør-Vest politidistrikt.

Personopplysninger

Sagen Helgø påpeker at brukernes samtykke om utveksling av personopplysninger mellom kommunen og politiet, kan være et viktig element for å finne de gode tiltakene. Begge aktørene kan ha behov for informasjon og opplysninger knyttet til vanskeligstilte brukere, slik at det kan bli gode vurderinger for nødvendig oppfølging.

Helsepersonell har som hovedregel taushetsplikt om pasientforhold, som omfatter helseopplysninger og andre personlige forhold. Det er kun i nødrettssituasjoner som omfatter narkotikabruk, våpenbesittelse og voldsrisiko o.l., at kommunen kan dele informasjon med politiet.