Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Nytt løft for smartbyen

Nytt løft for smartbyen

Smartby-prosjektet Arena Smart City fikk i dag tildelt status som arenaprosjekt. Det betyr økt status og over 2 millioner kroner i årlig tilskudd fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. - Vi er allerede et europeisk fyrtårn, og tar nå også den nasjonale statusen som smartregion, sier ordfører Christine Sagen Helgø

Herbjørn Tjeltvedt og Kristin Gustavsen flankert av statsrådene Jan Tore Sanner og Monica Mæland.

Herbjørn Tjeltvedt og Kristin Gustavsen flankert av statsrådene Jan Tore Sanner og Monica Mæland.
Foto: Innovasjon Norge

Det var næringsminister Monica Mæland og kommunal og moderninseringsminister, Jan Tore Sanner som kom med gladnyheten i dag, 16.oktober.

- Dette er en veldig god nyhet. Det er en viktig anerkjennelse av det langsiktige arbeidet til Stavanger kommune og våre samarbeidspartnere, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

Tre nivåer

Klyngeprogrammet til Innovasjon Norge (IN), Forskningsrådet (NFR) og Siva har tre nivåer:
• ARENA
• NCE (Norwegian Centre of Expertise)
• GCE (Global Centre of Expertise).

Dagens offentliggjøring har løftet Stavanger-prosjektet opp på Arena-nivå. Arena-prosjektene har en ramme på 3 - 5 år.

Unik omstillingsarena 

Stavangerregionen har utviklet seg til å bli landets mest unike omstillingsarena på grunn av fallet i olje- og gassvirksomheten. Dette har skapt muligheter som regionen og næringslivet nå bruker til å forme en arena for bærekraftige og framtidsrettede byer.

Arena Smart City er et samarbeid mellom næringslivet, FoU-miljøer og offentlige aktører, for å skape verdier, omstilling og fornyelse i bedriftene, og utvikle kvalitative og kostnadseffektive smartby-løsninger for og med byene.

Kjernebedriftene

Elleve virksomheter utgjør kjernebedriftene i klyngen:
• Nordic Edge
• Lyse
• Westcontrol
• Delfi
• Roxel
• Systor Vest
• Atea
• Petrolink
• Microsoft
• Bolder
• Offshore Systems

Disse elleve har vært de fremste pådriverne i etableringsprosessen, sammen med over 40 andre aktører fra næringsliv, kommuner og institusjoner i Stavangerregionen. Dette er en næringsrettet klynge, hvor aktørene sammen på tvers av sektorer skal dra regionen i en felles retning.

-Klyngesamarbeidet gjør veien til markedet kortere for kommunen, og kommunen mer tilgjengelig for markedet, jubler næringssjef Tone Grindland.

Videreføring av smartbyen

Stavanger kommune er en av byene som har satt smartby høyt på agendaen. I desember 2016 ble veikartet for smartbyen Stavanger vedtatt av bystyret, og har siden blitt fulgt opp av et vedtak om å etablere et smartbykontor. Kontoret ledes av smartbysjef Gunnar Edwin Crawford.

Daglig leder i Nordic Edge, Herbjørn Tjeltvedt er også begeistret.

- Klyngestatus er en bekreftelse på summen av aktører som vil smartby i vår region. Samtidig er utnevnelsen bare et lite skritt på veien. I praksis innebærer en Arena-klynge finansiering til en prosjektleder over tre år samt litt støttemidler. Nå må vi sikre gode samspill mellom aktørene samtidig som vi må benytte muligheten til å klatre i klyngeprogrammet, sier Tjeltveit daglig leder i Nordic Edge.

Kontakt:


Gunnar Crawford, smartbysjef Stavanger kommune: gunnar.crawford@stavanger.kommune.no
934 88 841

Tone Grindland, næringssjef Stavanger kommune: tone.grindland@stavanger.kommune.no
51 50 72 68