Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Nytt rådhus behandles i august

Nytt rådhus behandles i august

Hvordan det nye rådhuset skal bli, skal til politisk behandling i august. Der vil det blant annet bli tatt stilling til plasseringen av kunstverket Kunnskapens tre.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Nye Stavanger rådhus

Rehabiliteringen av Stavanger rådhus startet i februar 2021. Det nye rådhuset skal være klart til å tas i bruk for ansatte og innbyggere i løpet av høsten 2024.

– Rådhuset har mye flott historie som skal bevares, samtidig som det skal gjenspeile kommunens høye miljø- og klimamål og gå foran som et smartbygg for fremtiden. Vi har utarbeidet tre alternative forslag til plassering av glasskunstverket Kunnskapens tre, og beskrevet både økonomiske, arkitektoniske og fremdriftsmessige konsekvenser ved de ulike alternativene. Samtidig kommer vi med en klar anbefaling til plassering, sier direktør i bymiljø og utbygging, Leidulf Skjørestad.

Administrasjonen anbefaler å plassere kunstverket inne i vestibylen i 3. etasje.

– Vi mener dette er det beste alternativet, både miljømessig, arkitektonisk og økonomisk. I tillegg er dette et publikumsareal som gjør at kunstverket fortsatt vil være tilgjengelig for alle, og kan betraktes både på avstand og på nært hold, sier Skjørestad.

Grønn profil
Stavanger kommune har svært høye miljøambisjoner for Stavanger rådhus. Blant prosjektmålene er BREEAM Excellent, Passivhus og å produsere 100 megawatt hvert år fra solcelleanlegg, noe som tilsvarer 32 prosent av byggets energibehov. Dette vil gjøre Stavanger rådhus til det mest energiproduserende rådhuset i Norge, men energimålet vil ikke bli nådd om kunstverket skal beholdes på fasaden.

–  Ved å flytte treet inn, blir treet en påminnelse om at Stavanger er en grønn spydspiss, med bærekraftig vekst og utvikling. 60 år etter at treet ble montert på fasaden, kan det gjenoppstå på innsiden, i felles vestibyle og vrimleareal, foran kommunestyresalen der beslutninger tas. En påminnelse om at kunnskap er makt – og at rådhuset er symbolet på demokratiet, med ansvar for å forvalte framtiden, sier Skjørestad.

Illustrasjon viser kunnskapens tre i vestibylen (alternativ A1), LINK ARKITEKTUR
Illustrasjon viser kunnskapens tre i vestibylen (alternativ A1), LINK ARKITEKTUR

Illustrasjon viser kunnskapens tre i vestibylen (alternativ A1), LINK ARKITEKTUR

Se alle alternativene til plassering av Kunnskapens tre (vedlegg 4)

Oppdatert kostnadsberegning
I løpet av forprosjektet har prosjekteringsteamet lagt en plan for hvordan prosjektet skal ferdigstilles og beregnet kostnaden. Forventet prosjektkostnad ved ferdigstillelse er 399 millioner kroner. Det bes om en tilleggsbevilgning på 108 millioner kroner til prosjektet.

Opprinnelig bevilgning på 291 millioner kroner var godkjent i 2018, og basert på foreløpige beregninger. Kommunen har nå bearbeidet prosjektet videre og fått en mer nøyaktig kostnadsberegning (fra P40- til P85-estimat). Kostnadsberegningen er kvalitetssikret av Bygganalyse AS i en tredjepartskontroll.

De folkevalgte bestemmer
Forprosjektet, inkludert plasseringen av Kunnskapens tre, skal avgjøres i formannskapet 26. august. Før den tid skal saken opp i utvalg for miljø og utbygging 18. august, og Stavanger kommunes kunstutvalg skal få saken til behandling 16. august.

Prosjektet er søknadspliktig, og en rammesøknad vil bli sendt til behandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Det tas derfor forbehold om eventuelle myndighetskrav som kan føre til endringer av prosjektet.

Se hele sakspremmlegget som behandles:
Sak: 122/21 - Renovering av Stavanger rådhus - Forprosjektrapport