Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Utvider besøksordning på sykehjem

Utvider besøksordning på sykehjem

Fra og med onsdag 10. juni er det ikke lenger begrensninger på antall besøk eller lengden på besøk på sykehjemmene. Dagsentrene for eldre gir også et begrenset tilbud fra onsdag.

Alders- og sykehjemmene i Stavanger kommune tilrettelegger nå for faste visittider. Innenfor visittiden er det lov å komme på besøk så ofte og så lenge som man vil. Hver beboer kan ta imot 1-2 personer ved hvert besøk.

Lavt smittepress

-Smittepresset i kommunen er svært lavt for tiden. Derfor vurderer vi risikoen for smitte i forbindelse med besøk som lav. Brukere og pårørende har stort behov for å møte hverandre oftere. Derfor opphever vi nå de fleste besøksrestriksjonene, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Gradvis lettelse i restriksjoner

Stavanger kommune innførte besøksrestriksjoner og adgangskontroll ved alders- og sykehjemmene i midten av mars. Blant annet takket være at disse tiltakene ble innført raskt, har Stavanger kommune unngått covid-19-smitte på alders- og sykehjem. I takt med at smittetallene har gått ned har restriksjonene gradvis blitt lettet. 7. mai ble det tillatt med besøk utendørs. 27. mai ble det lov med to halvtimes besøk i uken på rommet etter avtale.

Fritt besøk innenfor visittiden

Fordi det er svært ressurskrevende for institusjonene å administrere besøkstider, får pårørende nå komme på besøk fritt innenfor en visittid som institusjonen selv fastsetter.  Det er også anledning til å ta med beboere ut på tur utendørs etter avtale med institusjonen, i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

Oppfordres til registrering

Fordi beboerne på alders- og sykehjemmene fortsatt er sårbare for smitte av covid-19 vil dørene fortsatt være låst. De besøkende blir oppfordret om å registrere seg. Opplysningene slettes innen ti dager.

-Selv om det er frivillig oppfordrer vi alle besøkende om å registrere seg med navn og telefonnummer. Det vil lette arbeidet med smittesporing om vi skulle få smitteutbrudd, sier Fosse.

Dagsentrene gir begrenset tilbud

Også kommunens dagsentre for eldre gir et begrenset tilbud fra onsdag av til 5-10 personer per dag. Smittevernregler må følges for alle typer besøk på sykehjemmet og bruk av dagsentrene. Eli Karin Fosse understreker at besøks- og adgangskontroll vil bli gjeninnført hvis det skulle komme covid-19-smitte inn på alders- og sykehjemmene.