Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Voldtektsmottaket er 25 år

Voldtektsmottaket er 25 år

I år er det 25 år siden Voldtektsmottaket for Sør-Rogaland startet opp. Mottaket har hatt 1200 akutte saker og 800 henvendelser uten påfølgende undersøkelse siden oppstarten.

Voldtektsmottaket markerer 25-årsdagen for å sette søkelys på en sårbar gruppe og for å gjøre mottaket bedre kjent blant befolkningen.

- Vi ønsker også å gi en heder til ildsjeler som startet Voldtektsmottaket og som har bidratt til at vi har et robust mottak i dag, sier legevaktsjef Hilde Frafjord. Det blir markering i form av en middag og en fagdag.

Døgnåpent og gratis

Voldtektsmottaket er døgnåpent og holder til på Stavanger legevakt. Mottaket er for kvinner og menn, ungdom og voksne som er blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Hit kan pasienter fra alle kommunene i Sør-Rogaland komme. Nedslagsfeltet er tilsammen 350 000 innbyggere. Stavanger kommune  har siden 1. januar 2016 drevet Voldtektsmottaket på vegne av Helse Stavanger HF, og samarbeider med barneavdelingen på SUS og Barnehuset om overgrepsutsatte under 14 år.

Gode tilbakemeldinger

Mottaket fokuserer på medisinsk undersøkelse/behandling, rettsmedisinsk undersøkelse og ivaretakelse av den utsattes psykiske helse. Den voldtektsutsatte blir møtt av sykepleier og lege med spesialkompetanse. De tilbyr pasienten omsorg og noen å prate med i trygge omgivelser, og tar seg god tid med pasientene.

- Det å ivareta pasienten er viktig for oss. Vi får tilbakemeldinger om at pasienter opplevde det godt å komme til oss, sier Frafjord. All undersøkelse og behandling i mottaket er frivillig og gratis. Personalet har taushetsplikt.

Sykepleiere og lege

Mottaket har to sykepleiere på dagtid på hverdager i til sammen en stilling. I tillegg en fagansvarlig lege i 20 prosent. På kveld, natt og i helgene har et eget personell på 8 leger og 9 sykepleiere beredskapsvakt på ukebasis. Psykiatrisk sykepleier tilknyttet mottaket tilbyr hver enkelt samtaler i ettertid.

100 akuttsaker årlig

Voldtektsmottaket får inn nesten 100 pasienter i året som er utsatt for seksuelle overgrep. I tillegg er det 60-80 henvendelser fra utsatte som av ulike grunner ikke kommer til akuttundersøkelse. Det kan være fordi pasienten ikke ønsker å komme. Alle pasientene får tilbud om oppfølging hos psykiatrisk sykepleier. Hvis saken er over en uke gammel henvises pasienten til fastlegen for medisinsk undersøkelse.