Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Nyheter
 3. Ytterligere innstramminger på Nord-Jæren

Ytterligere innstramminger på Nord-Jæren

Svømmehallene, idrettshallene og treningssentrene stenger, det samme gjør trampolineparker og bingohaller.   – Smittesituasjonen i kommunene tilsier ikke at det er grunn til å lempe på noen av reglene. Tvert imot, er budskapet fra de fire ordførerne.

– Nå må vi sette på det vi kan av bremser for å stanse den negative utviklingen, sier stavangerordfører Kari Nessa Nordtun.  

Stavanger og de andre kommunene på Nord-Jæren innførte lokale tiltak fra 31. desember 2020. Regjeringen innførte søndag nye nasjonale smitteverntiltak, og mandag kveld ble Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger enige om en revidert forskrift som gjelder til 18. januar. 

– Smittesituasjonen i kommunene tilsier ikke at det er grunn til å lempe på noen av reglene. Tvert imot, er budskapet fra de fire ordførerne.  

Strammer inn for å beskytte de svakeste 

Påbudet om bruk av munnbind på sykehjemmene blir opprettholdt.  

– I løpet av julen har det kommet smitte inn på over halvparten av sykehjemmene våre. De innstrammingene vi gjør nå er for å beskytte de aller svakeste, sier Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger.  

Hun får støtte fra sin kollega i Sandnes.  

– De første ukene av det nye året vil bli tøffe for mange, men jeg opplever at det er bred enighet og stor forståelse for tiltakene. Denne uken blir de første innbyggerne våre vaksinert, så på tross av strenge regler er det mulig å se framover mot lysere tider, sier Stanley Wirak.  

Forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter 

Alle innendørs fritids- og idrettsaktiviteter settes på pause. Forbudet mot kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper blir videreført.  

Nå gjelder det å bryte smittebølgen. Da må vi alle slutte opp om tiltakene og sette aktivitetene på vent i to uker, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei 

Flere virksomheter må stenge 

Treningssentre, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller, biljardhaller og fornøyelsesanlegg som badeland og lekeland vil nå bli stengt.  

– I Rogaland har 12 av 23 kommuner nå mer enn 20 smittetilfeller per 100 000 innbyggere. Da er det all mulig grunn til å bruke sterke virkemidler, sier Randaberg-ordfører Jarle Bø. 

Begrensninger for arrangementer 

Innendørs arrangementer kan ha inntil 10 deltakere. Er det fastmonterte seter på et innendørs arrangement kan inntil 20 personer delta. Inntil 50 kan samles til begravelse. 

Forbudet mot utendørs arrangementer med flere enn 20 deltakere videreføres. Forbudet gjelder ikke utendørs arrangementer med fastmonterte seter. Disse kan fortsatt ha 200 deltakere. 

Serveringssteder 

Regjeringen innførte nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. Kommunen på Nord-Jæren vil fortsatt kreve registrering av gjester på restauranter og spisesteder.  

Unngå unødvendig reising 

De lokale anbefalingene om å unngå bruk av kollektivtransport blir værende. Det gjør også påbudet om bruk av munnbind dersom du likevel må reise med buss, rutebåt, tog eller drosje. 

Disse reglene gjelder på Nord-Jæren 

Slik begrenser vi koronaviruset: 

 • Hold avstand 
 • Hold hendene rene 
 • Hold deg hjemme hvis du er syk 
 • Hold nede antall personer du møter 

Vedtatte råd og regler for Nord-Jæren til og med 18. januar 2021: 

Omfatter både nasjonale  og lokale regler

 • Unngå bruk av kollektivtransport. 
 • Bruk munnbind dersom du likevel må reise kollektivt (inkl. i taxi). 
 • Bruk munnbind ved besøk på alders- og sykehjem.  
 • Bruk munnbind på offentlig sted  (butikker, kjøpesentre, biblioteker, museer, gallerier og forsamlingshus) når koronameteren ikke kan overholdes. 
 • Unngå å ha gjester i hjemmet.  
 • Alle som kan, bør ha hjemmekontor. 
 • Forbud mot organiserte  idretts- og fritidsaktiviteter  innendørs for alle aldersgrupper. Forbud mot  idretts- og fritidsaktiviteter  utendørs  for alle aldersgrupper  for  grupper med flere enn 10 personer.  Utendørs  skal avstandskravet på én meter  også  overholdes.  
 • Forbud mot å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper. 
 • Alle gjester på serveringssteder skal registrere seg. 
 • Skjenkestopp for alkoholservering. 
 • Forbud mot arrangementer innendørs med flere enn  10  deltakere samtidig. 
 • Forbud mot arrangementer  utendørs med flere enn  20  deltakere samtidig. 
 • Forbud mot flere enn 50  deltakere i  begravelser  og  flere enn 200  ved  utendørs arrangementer med fastmonterte seter.  
 • Forbud mot private sammenkomster for flere enn fem personer på offentlig sted eller i leid lokale. 
 • Det er meldeplikt på de arrangementene som har lov til å være flere enn 10 personer. Disse må registreres på kommunens nettside. 
 • Maksimalt fem personer kan samles på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. 

Kun i Stavanger:  

 • Besøkstiden i alders- og sykehjem begrenses til kl. 17–19. Antall besøkende per beboer begrenses til 1–2 faste personer. 

Les mer om covid-19 og kommunens tjenester