Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Finnøy kommunedel
 5. Finnøy kommunedelsutvalg

Finnøy kommunedelsutvalg

Kort fortalt

 • Kommunedelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer
 • I nåværende periode 2019–2023 blir utvalget ledet av
  Birger Wikre Hetland (Sp)

Information in other languages

Finnøy kommunedelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom bydelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder bydelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker.

Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i bydelen.

Driftskonsept

Kommunedelsutvalgene arbeider i tillegg etter et driftskonsept, som er en fortolkning av delegeringsreglementet og hvordan det skal virke i praksis. Driftskonseptet gir retning for kommunedelsutvalgenes nærdemokratiske arbeid, og kan leses i sin helhet her:
Driftskonseptet

Politiske møter og saker i Finnøy kommundelsutvalg

Gå til saksdokumenter for kommende møter og medlemsoversikt.

Kontaktinformasjon

Se oversikt over medlemmer, og finn kontaktinformasjon til kommunedelsutvalgets medlemmer

Støtte og tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag med mer kan søke om tilskudd til aktiviteter fra kommunedelsutvalgene. Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. Les mer om støtteordningene. 

Har du innspill til kommunedelsutvalget?

Kontaktinformasjon

Birger Hetland Wikre

Leder av Finnøy kommunedelsutvalg

E-post:
Birger.Wikre.Hetland@​stavanger.kommune.no

Rigmor Strøm

 • Sekretær for utvalg for oppvekst og utdanning.
 • Sekretær for Finnøy kommunedelsutvalg. 

Mobil:
976 84 552
Telefon:
51 50 70 73
E-post:
rigmor.strom@stavanger.kommune.no