Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunale vedtekter

Kommunale vedtekter

Politivedtekter

Lokale forskrifter for Stavanger kommune

Flagging

Det er mulig å søke kommunen om flagging ved spesielle arrangement.

Hvem kan få tillatelse til flagging?

Tillatelse gis bare til arrangement i kommunal regi, arrangement der Stavanger kommune er medarrangør, eller store arrangement med bred internasjonal deltakelse. Det kan også flagges ved deltakelse i finaler i norgesmesterskap for eliteserielag fra Stavanger kommune.

Dersom tidspunktet for flaggingen senere viser seg å komme i konflikt med et helt sentralt statlig eller kommunalt arrangement kan tillatelsen tilbakekalles.

Følgende type arrangement kan få tillatelse til å flagge:

  • Kulturarrangement
  • Idrettsarrangement
  • Festivaler

Flaggingen vil kun forekomme mens arrangementet avvikles; fra dagen det starter til dagen det er ferdig

Utgifter til flagging skal bekostes av arrangør unntatt for ideelle organisasjoner.

Søknad om flagging

Søknaden må sendes i god tid, og senest innen 2 uker før arrangementet finner sted. I tilfelle flere søknader om flagging for samme dag/ tidsrom, vil den først innkomne søknad normalt få fortrinnsrett.
Søknad sendes til Jone Halvorsen, e-post jone.halvorsen@stavanger.kommune.no