Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunale vedtekter
  4. Høring: Nye politivedtekter for Stavanger

Høring: Nye politivedtekter for Stavanger

kort fortalt

  • Politivedtekten er en lokal forskrift som vedtas av kommunestyret.
  • Finnøy, Rennesøy og Stavanger har blitt én kommune, og da er det  nødvendig med en ny felles politivedtekt.
  • Innholdsmessig er forslaget til ny politivedtekt i alt det vesentlige en videreføring av dagens vedtekter.

Ny kommune krever ny politivedtekt

Finnøy, Rennesøy og Stavanger har blitt én kommune, og da er det  nødvendig med en ny felles politivedtekt.

Politivedtekten gir bestemmelser for utøvelse av polititjenesten i kommunen og det er politiloven § 14 som regulerer hva kommunen har anledning til å regulere gjennom politivedtektene.

Forslaget til ny politivedtekt er i samsvar med normalpolitivedtekten, jf. rundskriv fra politidirektoratet RPOD-2018-2.

Høringen er åpen. Alle som ønsker kan sende inn uttalelser og merknader til forskriften.

Les forslag til ny politivedtekt for Stavanger kommune

Gjeldende politivedtekter for Finnøy, Rennesøy og Stavanger

Høringsfrist

Fristen for å sende inn merknader er 11. november 2020

Hva skjer videre

Etter at forslag til forskrift om politivedtekt har vært på høring, vil de innspillene som er mottatt bli behandlet. Deretter vil saken bli fremlagt for kommunestyret som vedtar politivedtektens endelige ordlyd. Den vedtatte forskriften vil så bli sendt til Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidene.

Send inn dine innspill

Høringsuttalelser og merknader sendes per:

E-post:
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no innen 11. november 2020.

Brevpost: 
Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging Juridisk, Pb. 8001, 4068 Stavanger.

Send innspill til ny politivedtekt