1. Om Stavanger kommune
  2. Statistikk
  3. Befolkningsstatistikk

Følg med på folketallet

I tredje kvartal 2023 var vi 146 811 innbyggere i Stavanger. På denne siden kan du følge med på befolkningsutviklingen.

barn på bryggen sommer

Befolkningsstatistikken er basert på Statistisk sentralbyrå (SSB)

I rapporten nedenfor kan du sammenligne befolkningsutviklingen i Stavanger med de andre kommunene i Rogaland, og med de andre norske storbyene. 

Kontaktinformasjon

Nadia Remen Svendsen

Rådgiver i seksjon for overordnet plan
Prosjektleder for planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel

Mobil:
917 40 873
E-post:
nadia.remen.svendsen@stavanger.kommune.no

Inger Bjørgo Hustvedt

Rådgiver innenfor statistikk og analyse
Avdeling byutvikling, seksjon for overordnet plan

Mobil:
454 86 259
E-post:
inger.bjorgo.hustvedt@stavanger.kommune.no