Levekår

Hvordan er arbeidsledigheten i de ulike kommunedelene, hvor mange har høyere utdanning, og hvor mange barn vokser opp i lavinntektsfamilier? Øker de sosiale ulikhetene i Stavanger?

To samfunnsutviklere peker på en skjerm som viser hvor mange boenheter det er i Stavanger. (Foto: Sigrun Sætrevik)

Hvor er arbeidsledigheten minst og størst – og hvordan står det til med levekårene i de ulike delene av kommunen? Nadia og Sven i avdeling for byutvikling jobber med å bruke statistikken inn i planleggingen av et enda bedre Stavanger.

Tidligere ga Stavanger kommune ut en levekårsundersøkelse i PDF-format annethvert år. Den siste kom i 2018

Nå publiseres dataene fortløpende her på nettsiden, slik at du alltid finner nyeste tilgjengelige statistikk. Noen tall oppdateres daglig, andre ukentlig, månedlig, kvartalvis, årlig og helt opptil hvert tredje år.

Obs! Merk at rapporten nedenfor har 19 sider. Du kan bla deg fram og tilbake ved å trykke på pilene helt nederst i rapporten.

Folkehelseinstituttet har folkehelseprofiler ned på bydelsnivå. Disse kan lastes ned her

Kontaktinformasjon

Christel Dahl

Christel Dahl

Folkehelserådgiver
Folkehelsemidler

Mobil:
457 25 671
E-post:
christel.dahl@​stavanger.kommune.no