Slik er reisevanene våre

Her finner du våre reisevaner i dag og hvordan de har utviklet seg over tid. Du finner også beregninger på potensial for vekst i gåing, sykling og kollektivtransport i ulike deler av kommunen.

Tallene er hentet fra den årlige rapporten fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen med tilleggsutvalg fra vårt byområde. Du finner mer informasjon om Reisevaneundersøkelsen på States vegvesens hjemmesider. Neste rapport kommer våren 2025.

Kommunen transport og mobilitetsstrategi sin fullversjon beskriver grunnlaget for soneinndeling og beregning av potensial for vekst i gåing sykling og kollektivtransport, og reduksjon i personbiltransport.  

Kontaktinformasjon

Christin Berg

Rådgiver
Byutvikling
By- og samfunnsplanlegging

Mobil:
51 50 71 56
E-post:
christin.berg@stavanger.kommune.no

Sven Martin Kørner

Rådgiver
Byutvikling
By- og samfunnsplanlegging

Telefon:
51 91 27 44
E-post:
sven.korner@stavanger.kommune.no