Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Stavanger-statistikken

Befolkning

Her finner du statistikk om befolkningsutvikling i Stavanger og storbyområdet.

Befolkningsstatistikken er i sin helhet basert på Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kommunen bruker i tillegg verktøyet KOMPAS til framskrivingsarbeid og statistikk på lavt geografisk nivå.

Gå til endring i befolkningen etter hele år 

Gå til kvartalsvise endringer i befolkningen

Gå til utvikling i fødsler og fødselstall

Flyttinger – innenlands og innvandring

Befolkning etter kirkesogn

Kontaktinformasjon

Eli Sirnes Willumsen

rådgiver, seksjon for overordnet plan

Telefon:
51 50 80 70
E-post:
eli.sirnes.willumsen@stavanger.kommune.no