PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Stavanger-statistikken
  4. Bolig og boligbygging

Bolig og boligbygging

Her finner du informasjon om bolig og boligbygging i Stavanger, regionen og sammenlignbare storbyområder.

Statistikken er dels hentet fra SSB, gjelder i hovedsak tall for flere kommuner. Disse tallene avviker imidlertid fra hvordan vi regsitrerer boligbygging i Stavanger, vi har derfor valgt å bruke matrikkelen som kilde for våre registreringer. Det er oppgitt i statistikken hvilke kilder som til enhver tid er benyttet.

Gå til boligstatstatistikk

Kontaktinformasjon

Nadia Remen Svendsen

Rådgiver i seksjon for overordnet plan
Prosjektleder for planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel

Mobil:
917 40 873
E-post:
nadia.remen.svendsen@stavanger.kommune.no

Inger Bjørgo Hustvedt

Rådgiver innenfor statistikk og analyse
Avdeling byutvikling, seksjon for overordnet plan

Mobil:
454 86 259
E-post:
inger.bjorgo.hustvedt@stavanger.kommune.no