Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. streik

Streiken er slutt

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen medelte fredag 4. juni at regjeringen avslutter streiken ved bruk av tvungen lønnsnemd.

Streiken er slutt

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen medelte fredag 4. juni at regjeringen avslutter streiken ved bruk av tvungen lønnsnemd. 

Skoler og barnehager får endret tilbud

Elever bes følge med på skolenes hjemmesider for informasjon om undervisningstilbudet på deres skole.

Foreldre med barn i barnehage bes følge med på barnehagenes hjemmeside for informasjon om åpningstider m.m.

Helsestasjon for ungdom stenger for «drop in»

Ett av tilbudene som rammes hardt er helsestasjon for ungdom. Her er alle helsesykepleierne tatt ut i streik fra og med onsdag 2. juni.

Helsestasjon for ungdom er derfor stengt for "drop in" og selvtester.
På forhånd avtalte timer med helsestasjonslege og psykolog opprettholdes.

Les mer på helsestasjonens Facebookside.

Følgende virksomheter er tatt ut i streik 27. mai

By- og samfunnsplanlegging

Byggesak og byantikvar

Helse og velferd

Bergåstjern sykehjem

Blidensol sykehjem

Bo og aktivitet nord

Bo og aktivitet sør

Boganes sykehjem

Byfjord helse- og velferdskontor

E-helse og velferdsteknologi

Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester

Finnøy helse- og omsorgssenter

Fysio- og ergoterapitjenesten

Haugåstunet sykehjem

Helsehuset Stavanger

Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester

Hillevåg og Hinna helse- og velferdskontor

Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester

Hundvåg og Storhaug helse- og velferdskontor

Lervig sykehjem

Kommunale legetjenester (Finnøy og Rennesøy legekontor)

Madla helse- og velferdskontor

Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester

Ramsvigtunet sykehjem

Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter

Rosendal sykehjem

Samfunnsmedisinsk stab

Slåtthaug sykehjem

Stab helse og omsorg

Stavanger legevakt

Stokka sykehjem

Vågedalen sykehjem

Innbygger- og samfunnskontakt

Sølvberget bibliotek og kulturhus

Innovasjon og støttetjenester

IT

Oppvekst og utdanning

Austbø skole

Barneverntjenesten i Stavanger

Gautesete skole

Gosen skole

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Hinna skole

Kannik skole

Kristianslyst skole

Lunde skole

Rennesøy skule

Stab oppvekst og utdanning

Revheim skole

Smiodden skole

St. Svithun skole

Stab oppvekst og utdanning

Tastarustå skole

Tastaveden skole

Ullandhaug skole

Økonomi og organisasjon

Organisasjon og forhandling

Følgende virksomheter er tatt ut i streik fra 2. juni

Oppvekst og utdanning

Auglend skole

 

Bekkefaret-barnehagene

 

Bekketunet-barnehagene: Bekkefaret barnehage

 

Buøy skole

 

Byfjord skole

 

Eiganes skole

 

Emmaus barnehage

 

Finnøy sentralskule

 

Fogn oppvekstsenter   avdeling skule

 

Gausel skole

 

Gautesete skole

 

Godeset skole

 

Gosen skole

 

Hafrsfjord skole

 

Hinna skole

 

Hundvåg skole

 

Jåtten skole

 

Kampen skole

 

Kannik skole

 

Kristianslyst skole

 

Kvaleberg barnehagene

 

Kvaleberg skole

 

Kvernevik skole

 

Lassa skole

 

Lunde skole

 

Madla-barnehagene

 

Madla-barnehagene - Bråde barnehage

 

Madla-barnehagene: Molkeholen barnehage

 

Madla-barnehagene: Sandal barnehage

 

Madla-barnehagene: Slåtthaug barnehage

 

Madlamark skole

 

Madlavoll skole

 

Mosterøy skole

 

Nylund skole

 

Ombo oppvekstsenter   avdeling skule

 

Rennesøy skule

 

Rennesøy-barnehagene: Østhusvik barnehage

 

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

 

Revheim skole

 

Roaldsøy skole

 

Sjernarøy oppvekstsenter   avdeling skule

 

Skeie skole

 

Smiodden skole

 

St. svithun skole

 

Storhaug skole

 

Sunde skole

 

Tasta skole

 

Tastabarnehagene - Eskeland barnehage

 

Tastabarnehagene - Gullfaks barnehage

 

Tastabarnehagene: Barnehagen Tasta

 

Tasta-barnehagene: Smiene barnehage

 

Tasta-barnehagene: Smietunet barnehage

 

Tasta-barnehagene: Vardeneset barnehage

 

Tastarustå skole

 

Tastaveden skole

 

Teinå skole

 

Tjensvoll skole

 

Tjensvoll-barnehagene

 

Tjensvoll-barnehagene Lassamyra barnehage

 

Tjensvoll-barnehagene: Satelitten barnehage

 

Tjensvoll-barnehagene: Tjensås barnehage

 

Ullandhaug skole

 

Vardenes skole

 

Vassøy skole

 

Vaulen skole

 

Vikevåg barnehage

 

Vikevåg skule

 

Våland skole

Helse og velferd

Bergåstjern sykehjem

 

Blidensol sykehjem

 

Bo og aktivitet psykisk helse

 

Bo og aktivitet sør

 

Boganes sykehjem

 

Byfjord helse- og velferdskontor

 

Dagsenter og avlastning

 

E- helse og velferdsteknologi

 

Eiganes og tasta hjemmebaserte tjenester

 

Finnøy sjukeheim

 

Fysio- og ergoterapitjenesten

 

Haugåstunet sykehjem

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 

Hillevåg og hinna helse- og velferdskontor

 

Hillevåg og hinna hjemmebaserte tjenester

 

Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester

 

Hundvåg og storhaug helse- og velferdskontor

 

Kommunale legetjenester - Finnøy legekontor

 

Lervig sykehjem

 

Madla helse- og velferdskontor

 

OBS-teamet

 

Ramsviktunet sykehjem

 

Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter

 

Rosendal sykehjem

 

Stab helse og omsorg

 

Stavanger legevakt

 

Stokka sykehjem

 

Sunde sykehjem

 

Vågedalen sykehjem

Innovasjon og støttetjenester

Bedriftshelsetjenesten

 

Regnskap og lønn

 

Byarkivet

Innbygger- og samfunnskontakt

Kommunikasjonsavdelingen

 

Næringsavdelingen

Økonomi og organisasjon

Organisasjon og forhandling

Bymiljø og utbygging

Park og vei: Stavanger friluftssenter

Hvis en virksomhet står oppført på begge listene over, betyr det at noen ansatte ble tatt ut i streik 27. mai, og at ytterligere ansatte vil bli tatt ut fra 2. juni.

Unio varsler opptrapping fra 8. juni

Unio varslet torsdag 3. juni kl. 15.00 om plassfratredelse for ytterligere 289 ansatte fra tirsdag 8. juni 2021 kl. 06.00. Det vil da totalt være 2 059 ansatte i Stavanger kommune i streik.

Utdanningsforbundet tar ut 259 nye medlemmer, Norsk sykepleierforbund tar ut 13, Fysio- og ergoterapiforbundene tar ut 13 og Akademikerforbundet tar ut 4.

Antall streikende fra hvert forbund

Unio streikeuttak:

26. mai

2. juni

Sum

Utdanningsforbundet

382

1 119

1 501

Norsk sykepleierforbund

74

92

166

Forskerforbundet

4

4

8

Ergoterapeutforbundet

15

26

41

Fysioterapeutforbundet

15

20

35

Akademikerforbundet

1

4

5

Bibliotekarforbundet

15

 

15

Sum

506

1 264

1 770

Bakgrunn

Lønnsoppgjøret mellom Unio og KS førte ikke frem, og medlemmer av Unio er dermed tatt ut i streik fra og med arbeidsdagens begynnelse 27. mai. Streiken ble ytterligere trappet opp 2. juni. Totalt er 1818 ansatte i Stavanger kommune tatt ut i streik.

LO kommune, YS-K og Akademikerne (unntatt Lektorlaget) ble enige med KS og går dermed ikke i streik. 

Lektorlaget stemte nei til forslaget fra KS, og det skal nå behandles i sentralstyret den 04.06. Lektorlaget kan dermed fremdeles havne i konflikt og være i streik fra 07.06.

Unio er en hovedsammenslutning som består av følgende forbund:

 • Utdanningsforbundet
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Forskerforbundet
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Akademikerforbundet
 • Bibliotekarforbundet
 • Det norske maskinistforbund
 • Norsk Radiografforbund
 • Presteforeningen
 • Det Norske Diakonforbund