Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Streik i Stavanger

Streiken er avverget

Streiken er avverget, og meklingsløsning foreligger. Etter 13 timer mekling på overtid kom KS og de fire forhandlingssammenslutningene (LO kommune, YS, Unio og Akademikerne) til enighet.

13 timer på overtid er resultatet av meklingen i kommunesektoren at KS og de fire forhandlingssammenslutningene har anbefalt forslaget fra Riksmekleren med en ramme på 3,84 prosent.

Det vil gi alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12 000 - 16 800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet. 

Les mer hos KS her.

Det kan likevel bli lærerstreik
Utdanningsforbundet stemte blankt til meklingsforslaget, Skolenes Landsforbund og Lektorlaget stemte imot forslaget. Dette betyr at de aktuelle forbundene må gjennomføre en intern prosess om meklingsresultatet skal aksepteres eller avslås.

De aktuelle forbundene må varsle plassoppsigelse og plassfratredelse, og kan tidligst gå ut i streik om 14 dager (tidligst fra 7 juni).