PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Opplæring for folkevalgte

Opplæring for folkevalgte

Opplæring fra Stavanger kommune

Alle folkevalgte og utvalgsmedlemmer er pliktige til å gjøre seg fortrolig med saksbehandlingsreglement, delegeringsreglement, folkevalgtes arbeidsvilkår, og etiske retningslinjer som gjelder for den inneværende politiske perioden. Disse finnes på kommunens nettsider: Reglement og styringsdokumenter

Det anbefales også å gjøre seg kjent med kommunens planprosesser. Disse er å finne her: Planer

Opplæring fra KS

KS har et innføringskurs for nye folkevalgte i seks moduler som forklarer:

  • hvordan du som folkevalgt forbeder deg til møtene
  • ansvar utenom og mellom møtene
  • rollene til ulike personer og offentlige instanser
  • reglementer og politisk organisering
  • planer og innbyggermedvirkning
  • kommuneøkonomi og budsjetter

KS sitt innføringskurs for nye folkevalgte

"Møtet er satt" er håndboken for møteskikk, møteledelse, og voteringsteknikk. Dette er veilederen for deg som er nytt medlem i et politisk organ, eller ønsker en oppfriskning i hvordan møtene ledes og gjennomføres på en god og riktig måte.

Møtet er satt

 

Opplæring i Digdem

Digdem er kommunens løsning for digitalisering av politiske møter.

https://stavanger.digdem.no

I Digdem kan den folkevalgte lese saker, se den politiske møtekalenderen, lage forslag, votere, sende spørsmål til kommunedirektøren, styre ordet, melde forfall/inhabilitet, og mye mer.

For nærmere opplæring i de ulike aspektene av Digdem er det utarbeidet enkle videoinstrukser for den folkevalgte, se link under.

Opplæring i Digdem for folkevalgte - Youtube