Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utvalg i Stavanger
 4. Kommunedelsutvalg i Stavanger
 5. Støtte og tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Støtte og tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Kort fortalt

Information in other languages

Hvem kan søke?

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter. Tilskuddet skal gå til aktiviteter for hele befolkningen, men ha særlig søkelys på aktiviteter for barn og unge i kommunedelen.

Hva kan du søke støtte til? 

 • Tiltak som retter seg spesielt mot utsatte grupper i nærmiljøet.
  Kommunedelen kan ta hensyn til lokale utfordringer.
 • Tilskuddet skal gå til lokal aktivitet.
 • Det kan gis støtte til å dekke honorar til nødvendige roller/oppgaver for å gjennomføre aktiviteter.
 • Hovedregel at det kan gis tilskudd på inntil 20 000 kroner.
 • Innsamlingsaksjoner kan få støtte til konkrete utgifter i forbindelse med arrangementet.
 • Søknader som sendes til flere kommunedeler samtidig, kan gis støtte dersom tilskuddet går til aktivitet i kommunedelen.
 • Kommunale virksomheter som veileder og hjelper ungdom og frivillige til å søke støtte, kan stå som medansvarlig søker.

Dette blir det ikke gitt støtte til:

 • Bydekkende organisasjoner som kan søke støtte fra andre ordninger.
 • Lønnsmidler til ordinær drift.
 • Innkjøp av større inventar og utstyr og oppgradering av lekeplasser.
 • Kommunale virksomheter kan ikke søke støtte til egen drift.
 • Innsamlingsaksjoner der søknadssummen skal gå til veldedige formål.

Slik søker du

Midlene lyses ut to ganger i året. Søknadsfristene er 1. februar og
1. september.

Du søker og rapporterer på elektronisk skjema. Søknaden må inneholde budsjett og en tidsplan for når aktiviteten skal gjennomføres.

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.

Søknadene behandles politisk av de ulike kommunedelsutvalgene. Søkerne kan klage på vedtaket. Klagen sendes til kommunedelsutvalget, og må være registret innen tre uker etter at svar er mottatt.

Slik rapporterer du

Bruk vårt elektroniske rapporteringsskjema.

Tilskuddsmottaker må rapportere på tildelte tilskuddsmidler innen fastsatt dato. Rapporten må samsvare med innholdet i søknaden

Finn ditt kommunedelsutvalg

Her kan du se oversikten over alle kommunedelsutvalgene i Stavanger kommune. 

Trenger du hjelp hjelp? Kontakt frivilligsentralen i din kommunedel.

Kontaktinformasjon

Jurgita Kristiansen

rådgiver prosjekttilskudd for tiltak og aktiviteter

Mobil:
905 64 207
Telefon:
51 91 24 84
E-post:
jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no