Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utvalg i Stavanger
 4. Kommunedelsutvalg i Stavanger
 5. Støtte og tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Støtte og tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Kort fortalt

 • Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag med mer kan søke om tilskudd til aktiviteter.
 • Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. 

Information in other languages

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag m.m. kan søke om tilskudd til aktiviteter. Tilskuddet skal gå til aktiviteter for hele befolkningen, men ha særlig søkelys på aktiviteter for barn og unge i kommunedelen.

I hvilke kommunedeler kom det flest søknader i 2021?

Hinna: 45
Madla & Kvernevik: 45
Hundvåg: 41
Hillevåg: 38
Tasta: 33
Eiganes og Våland: 23
Storhaug: 20
Finnøy: 21
Rennesøy: 17

Hva kan du søke støtte til? 

 • Tiltak som retter seg spesielt mot utsatte grupper i nærmiljøet.
  Kommunedelens kan ta hensyn til lokale utfordringer.
 • Tilskuddet skal gå til lokal aktivitet.
 • Det kan gis støtte til å dekke honorar til nødvendige roller/oppgaver for å gjennomføre aktiviteter.
 • Kommunale virksomheter som veileder og hjelper ungdom og frivillige til å søke støtte, kan stå som medansvarlig søker
 • Hovedregel at det kan gis tilskudd på inntil kr 20 000 .
 • Innsamlingsaksjoner kan få støtte til konkrete utgifter i forbindelse med arrangementet.
 • Søknader som sendes til flere kommunedeler samtidig, kan gis støtte dersom tilskuddet går til aktivitet i kommunedelen.

Dette blir det ikke gitt støtte til:

 • Bydekkende organisasjoner som kan søke støtte fra andre ordninger.
 • Lønnsmidler til ordinær drift.
 • Innkjøp av større inventar og utstyr og oppgradering av lekeplasser.
 • Kommunale virksomheter kan ikke søke støtte til egen drift.
 • Innsamlingsaksjoner der søknadssummen skal gå til veldedige formål.

Krav til deg som søker

 • Det søkes og rapporteres på elektronisk skjema
 • Søknaden må inneholde budsjett og en tidsplan for når aktiviteten skal gjennomføres.
 • Tilskuddsmottaker må rapportere på tildelte tilskuddsmidler innen fastsatt dato.
 • Rapporten må samsvare med innholdet i søknaden.

Det er mulig å søke ved å sende e-post til:
Felles postmottak oppvekst og utdanning postmottak.oou@​​stavanger.kommune.no

NB! Merk søknaden med kommunedelen det søkes til

Søknadsprosess og søknadsfrister

Søknadene behandles politisk av de ulike kommunedelsutvalgene hver vår og høst. Søkerne vil få svar på e-post når søknaden er ferdig behandlet. Søkerne kan klage på vedtaket. Klagen sendes til kommunedelsutvalget, og må være registret innen tre uker etter at svar er mottatt.

Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Søk tilskudd fra kommunedelsutvalgene her.

Skjema: Rapport for bruk av kommunedelsutvalgenes tilskuddsmidler

Finn ditt kommunedelsutvalg

Her kan du se oversikten over alle kommunedelsutvalgene i Stavanger kommune. 

Spørsmål om tilskudd fra kommunedelene kan sendes til Kjerstin Ropeid:

Kontaktinformasjon

Kjerstin Ropeid

Rådgiver, Ungdom og fritid
Kontaktperson for tilskuddsordninger

Mobil:
476 73 258
Telefon:
51 91 38 32
E-post:
kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no