Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utvalg i Stavanger
 4. Utvalg for miljø og utbygging

Utvalg for miljø og utbygging

Kort fortalt

 • Utvalg for miljø og utbygging, ofte forkortet UMU, har 11 medlemmer og ledes av Rune Askeland (MDG).
 • Nestleder er Jone Laursen (Ap).

Information in other languages

Rune Askeland (MDG). Foto: Carina Johansen.

Rune Askeland (MDG). Foto: Carina Johansen.

Møter

Møtene i utvalg for miljø og utbygging er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet for media og publikum når utvalget behandler disse sakene. Det skjer svært sjelden i dette utvalget.

Neste møte er 14. desember 2022. Sakene og dokumentene til møtet legges ut her noen dager før møtet.

Oversikt over saker utvalget har behandlet tidlige og over møtene resten av året.

Flere av møtene vises også på nett-tv

Utvalgets ansvarsområder: 

Utvalg for miljø og utbygging behandler blant annet saker som handler om: 

 • Klima, miljø og forurensning  
 • Eiendommer, anlegg og infrastruktur  
 • Samferdsel og mobilitet
 • Vann, avløp og renovasjon 
 • Grønnstruktur, naturforvaltning og friluftsliv  
 • Trafikksikkerhet  
 • Sentrums- og torgdrift  
 • Utbyggings- og investeringsprogram  

I tillegg er utvalg for miljø og utbygging blant annet: 

 • Kommunens miljøutvalg, som har et særskilt ansvar for at kommunens miljømål blir fulgt opp.  
 • Kommunens utvalg for behandling av saker som gjelder forvaltning av eiendommer og infrastruktur. 
 • Kommunens byggeutvalg som har ansvar og myndighet for prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av kommunale bygg, uteområder og anlegg og ansvar for energiøkonomisering, styring- og kontrollsystemer i kommunale bygg. 

Medlemmer

Du finner enkelt ut hvem som er medlemmer av utvalget på Finn politiker. Bruk filtreringen til å finne andre utvalg. 

Har du noe på hjertet?

Kontaktinformasjon

Rune Askeland (MDG)

Rune Askeland

Leder for utvalg for miljø og utbygging. 

Mobil:
480 11 644
E-post:
rune.askeland@​stavanger.kommune.no

Else Bird

 • Sekretær for utvalg for miljø og utbygging
 • Sekretær for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog

Mobil:
971 45 845
Telefon:
51 50 75 62
E-post:
else.bird@stavanger.kommune.no

Hanne Navdal Vatnaland

Leder av politisk sekretariat

Mobil:
915 32 045
Telefon:
51 50 87 34
E-post:
hanne.navdal.vatnaland@stavanger.kommune.no