Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Rådene i Stavanger
  4. Innvandrerrådet

Innvandrerrådet

kort fortalt

Innvandrerrådet i Stavanger har fem medlemmer og ledes i perioden 2019-2023 av Jaroslaw Sobon.

Information in other languages

Møter og saker

Se møteoversikt og sakspapirer for rådet

Finn medlemmer

Her kan du se hvem som er medlemmer av utvalget og finne kontaktinformasjon.

Innvandrerrådets ansvarsområder 

Innvandrerrådet skal behandle saker av prinsipiell karakter som handler om likestilling og mangfold på området etnisitet og saker som gjelder innvandrere.

Innvandrerrådet skal gi råd til kommunedelsutvalgene om å involvere og motivere innvandrere til deltakelse i utviklingen av lokaldemokratiet og nærmiljøet.

Innvandrerrådet er arbeidsutvalg for dialogforum for mangfold og inkludering, og skal forberede og oppsummere møtene i forumet.

Innvandrerrådet skal uttale seg på vegne av interessegruppen i saker som legges fram for rådet.