Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk

Alkoholloven

Lovbestemmelsen


Bystyret

Bystyret har 28.04.2008, sak 25/08 (vedtaket finnes på side 7-10 i dokumentet) delegert kommunens myndighet etter alkoholloven i bevillingsperioden 01.04.2008 – 30.06.2012, som følger:
Formannskapet

Myndigheten til å avgjøre søknader om skjenkebevilling, alkohollovens § 1-7 og generell utvidelse eller innskrenkning av skjenketiden i bevillingsperioden, alkohollovens § 4-4, samt avslå salgsbevillinger, alkohollovens § 1-7 delegeres til formannskapet, jf kommunelovens § 8 nr 3.
Rådmannen

Myndigheten til å godkjenne ny styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevilling, alkohollovens § 1-7c.

Myndigheten til å avgjøre søknader om ambulerende bevilling, alkohollovens § 4-5 og dispensasjon fra skjenkested og skjenketid for enkelt anledning, alkohollovens § 4-2 og § 4-4.

Myndigheten til å innvilge salgsbevilling for alkoholgruppe 1 (øl og rusbrus), alkohollovens § 1-7.
Bevilling

Rådmannens myndighet i henhold til ovenstående er i praksis delegert til Bevillingsseksjonen.