Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Valg
 4. Valg 2021
Valg 2021 - Stavanger

Valglokaler og åpningstider på valgdagene

  Stemmekrets Valglokale Åpningstid søndag 12.9 Åpningstid mandag 13.9
1 Buøy/Hundvåg Hundvåghallen, Austbøsvingene 54 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
2 Varden Nylund skole, Nylundsgaten 1   Kl. 10 - 21
3 Storhaug Bergeland videregående skole, Vaisenhusgaten 50 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
4 Våland Våland skole, Schives gate 21   Kl. 10 - 21
5 Ullandhaug Ullandhaug skole, Hjalmar Johansens gate 13   Kl. 10 - 21
6 Eiganes Stavanger kommunes administrasjonsbygg, Olav Kyrres gate 23 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
7 Kampen Kampen skole, Kampens gate 33   Kl. 10 - 21
8 Roaldsøy Roaldsøy skole, Nordvikveien 23   Kl. 10 - 21
9 Vassøy Vassøystua, Sørstrandveien 40A   Kl. 10 - 21
10 Gausel Gautesetehallen, Heddeveien 145 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
11 Hinna Hinna skole, Ordfører Tveteraas gate 11   Kl. 10 - 21
12 Vaulen Hetlandshallen, Skolevollen 15 - NY   Kl. 10 - 21
13 Kvaleberg Hillevåg kirke, Veumveien 55 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
14 Tjensvoll Tjensvoll kirke, Tellusveien 43   Kl. 10 - 21
15 Stokka Stokka Forum, Adjunkt Hauglands gate 50 - NY   Kl. 10 - 21
16 Madlamark Madla bydelshus, Åsta Kongsmors gate 20 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
17 Hafrsfjord Hafrsfjord skole, Madlasandnes 11   Kl. 10 - 21
18 Kvernevik Kvernevikhallen, Heiloveien 9   Kl. 10 - 21
19 Sunde Sunde skole, Sundeveien 10   Kl. 10 - 21
20 Indre Tasta Tastahallen, Fredtunveien 10   Kl. 10 - 21
21 Ytre Tasta Vardenes skole, Gamle Dusevikveien 4 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
22 Rennesøy Rennesøy innbyggertorg, Vikevåg Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
23 Mosterøy Mastrahallen, Askjeveien 57   Kl. 10 - 21
24 Finnøy Finnøy Fleirbrukshall, Hagavegen 2 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
25 Fogn Fogn oppvekstsenter   Kl. 10 - 21
26 Ombo Ombo oppvekstsenter, Eidssund   Kl. 10 - 21
27 Sjernarøyene Sjernarøy oppvekstsenter, Aubø   Kl. 10 - 21

Husk at du har lov til å stemme i det lokalet du ønsker! Bor du på Rennesøy og jobber på Forus er du for eksempel hjertelig velkommen til å stemme på Gausel på vei til eller fra jobb. 

Finn valglokalene i kart

Husk gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde. Legitimasjon skal inneholde bilde, navn og fødselsdato.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021 fra og med 10. august til og med 10. september.

Sted Klokkeslett
Torget i Stavanger sentrum Mandag til fredag: kl. 10.00 - 18.00
Lørdag: kl. 10.00 - 17.00
Hillevåg torg Mandag til fredag: kl. 10.00 - 18.00
Lørdag: kl. 10.00 - 17.00
Hundvågkrossen Mandag til fredag: kl. 10.00 - 18.00
Lørdag: kl. 10.00 - 17.00
DNB/Siddishallen Mandag til fredag: kl. 10.00 - 18.00
Lørdag: kl. 10.00 - 17.00
Tastasenteret Mandag til fredag: kl. 10.00 - 18.00
Lørdag: kl. 10.00 - 17.00
Innbyggerservice i Vikevåg Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
kl. 08.30 - 15.00
Torsdag: kl. 08.30 - 18.00
Innbyggerervice på Judaberg Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
kl. 08.30 - 15.00
Torsdag: kl. 08.30 - 18.00

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko på grunn av koronapandemien. Vi vil sørge for et godt smittevern i forhåndsstemmemottakene.

Forhåndsstemme i institusjon

Godkjente valglister 

Her finner du en oversikt over alle godkjente valglister til Stortingsvalget 2021

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021: 

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen

Velgerside på valg.no 

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgmedarbeider dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgmedarbeider eller en annen person som du selv peker ut.

Sametingsvalget

Sametingsvalget gjennomføres parallelt med stortingsvalget. Velger må være innført i sametingsmanntallet pr. 30.06. 

Hvem har stemmerett ved sametingsvalget?
Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

 • har samisk som hjemmespråk, eller
 • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
 • er barn av person som står eller har stått i Sametingets valgmanntall, kan kreve seg innført i Sametingets valgmanntall.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land eller Russland, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Da kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din.

Frist for å søke om å gi forhåndsstemme hjemmefra er fredag 10. september kl. 10.00. Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og fødselsdato. Du vil bli kontaktet om tidsrom for stemmegivning.

Du kan søke per e- post til valg2021@stavanger.kommune.no 

Du kan også ringe oss på telefon 975 18 065 eller 911 15 665

Står du i manntallet?

Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30.06.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.  Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Du kan sjekke om du er innført i manntallet ved å besøke Innbyggerservice i Stavanger kommune på følgende steder i perioden 12. juli – 10. september:

 • Stavanger sentrum, Olav Kyrres gate 23
 • Rennesøy, Asalveien 6
 • Finnøy, Judabergvegen 6

Står du ikke oppført i manntallet, kan du sende skriftlig søknad om å bli innført. Du kan benytte vedlagte skjema og sende til: Valgstyret, Stavanger kommune, Postboks 8001, 4064 Stavanger.

Søknadsskjema

Det vil også være mulig å søke om innføring i manntallet når du avlegger din stemme. Dette gjelder både ved forhåndsstemming og på valgdagene.

Tidligstemme

Du kan tidligstemme i perioden torsdag 1. juli - mandag 9. august 2021.

Stemmesteder:

 • Innbyggerservice i Stavanger sentrum, Olav Kyrres gate 23
 • Innbyggerservice på Rennesøy, Asalveien 6
 • Innbyggerservice på Judaberg, Judabergveien 6

Åpningstider: kl. 08.30 - 15.00

Husk legitimasjon!

Valggjennomføring og covid-19

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha godt smittevern i alle valglokaler.

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko på grunn av koronapandemien.

Er du i karantene eller isolasjon?

Vi anbefaler deg som er i karantene å vente med å stemme til du er ute av karantenen. Hvis dette ikke lar seg gjøre, har du mulighet til å stemme hjemmefra.

Er du i isolasjon eller har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, skal du vente med å stemme til du er frisk og ute av isolasjon. Den siste uken før valgdagene kan du stemme hjemmefra. Da vil to valgmedarbeidere med smittevernutstyr komme hjem til deg for å ta imot stemmen din. Du må har på deg munnbind når du avlegger stemme hjemme.

Hvis du er i karantene eller isolasjon siste uken før valgdagene, kan du søke om å stemme hjemme frem til kl. 10. på valgdagen 13. september. For andre er fristen fredag 10. september kl. 10.00.

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Har du reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgstyret ledes av ordfører Kari Nessa Nordtun. Se hele medlemsoversikten

Lenker

Valgdirektoratet

Kontaktinformasjon

Martha Rødde

seniorrådgiver/valgansvarlig

Mobil:
402 01 305
Telefon:
51 50 72 34
E-post:
martha.rodde@stavanger.kommune.no