Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Valg
 4. Valg 2021
Valg 2021 - Stavanger

Valggjennomføring og covid-19

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha godt smittevern i alle valglokaler.

Er du i karantene eller isolasjon på valgdagene?

Velgere som er i karantene eller isolasjon som følge av covid-19 skal ikke stemme på de ordinære stemmestedene. De får et eget tilbud.

Er du i karantene, kan du stemme i valgbrakken på Hillevåg torg søndag 12. september mellom klokken 15.00 - 20.00. Husk munnbind. Dersom du ikke har mulighet til å komme til valgbrakken, kan du søke om å stemme hjemme.

Velgere som er i isolasjon må stemme hjemme. Manntallsførte velgere i Stavanger kommune kan søke om hjemmestemming frem til kl. 10.00 mandag 13. september. I søknaden må du oppgi at det gjelder isolasjon grunnet covid-19.

Søknaden sendes: martha.rodde@stavanger.kommune.no 

Valglokaler og åpningstider på valgdagene

  Stemmekrets Valglokale Åpningstid søndag 12.9 Åpningstid mandag 13.9
1 Buøy/Hundvåg Hundvåghallen, Austbøsvingene 54 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
2 Varden Nylund skole, Nylundsgaten 1   Kl. 10 - 21
3 Storhaug Bergeland videregående skole, Vaisenhusgaten 50 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
4 Våland Våland skole, Schives gate 21   Kl. 10 - 21
5 Ullandhaug Ullandhaug skole, Hjalmar Johansens gate 13   Kl. 10 - 21
6 Eiganes Stavanger kommunes administrasjonsbygg, Olav Kyrres gate 23 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
7 Kampen Kampen skole, Kampens gate 33   Kl. 10 - 21
8 Roaldsøy Roaldsøy skole, Nordvikveien 23   Kl. 10 - 21
9 Vassøy Vassøystua, Sørstrandveien 40A   Kl. 10 - 21
10 Gausel Gautesetehallen, Heddeveien 145 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
11 Hinna Hinna skole, Ordfører Tveteraas gate 11   Kl. 10 - 21
12 Vaulen Hetlandshallen, Skolevollen 15 - NY   Kl. 10 - 21
13 Kvaleberg Hillevåg kirke, Veumveien 55 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
14 Tjensvoll Tjensvoll kirke, Tellusveien 43   Kl. 10 - 21
15 Stokka Stokka Forum, Adjunkt Hauglands gate 50 - NY   Kl. 10 - 21
16 Madlamark Madla bydelshus, Åsta Kongsmors gate 20 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
17 Hafrsfjord Hafrsfjord skole, Madlasandnes 11   Kl. 10 - 21
18 Kvernevik Kvernevikhallen, Heiloveien 9   Kl. 10 - 21
19 Sunde Sunde skole, Sundeveien 10   Kl. 10 - 21
20 Indre Tasta Tastahallen, Fredtunveien 10   Kl. 10 - 21
21 Ytre Tasta Vardenes skole, Gamle Dusevikveien 4 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
22 Rennesøy Rennesøy innbyggertorg, Vikevåg Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
23 Mosterøy Mastrahallen, Askjeveien 57   Kl. 10 - 21
24 Finnøy Finnøy Fleirbrukshall, Hagavegen 2 Kl. 15 - 20 Kl. 10 - 21
25 Fogn Fogn oppvekstsenter   Kl. 10 - 21
26 Ombo Ombo oppvekstsenter, Eidssund   Kl. 10 - 21
27 Sjernarøyene Sjernarøy oppvekstsenter, Aubø   Kl. 10 - 21

Husk at du har lov til å stemme i det lokalet du ønsker! Bor du på Rennesøy og jobber på Forus er du for eksempel hjertelig velkommen til å stemme på Gausel på vei til eller fra jobb. 

Finn valglokalene i kart

Husk gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde. Legitimasjon skal inneholde bilde, navn og fødselsdato.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmingen fant sted mellom 10. august og 10. september i sju lokaler i Stavanger. 

Antall mottatte forhåndsstemmer i Stavanger

Dato Innenbys Til andre kommuner Totalt per uke
01.07 09.08 (tidligstemmer) 98 7 105
10.08 - 14.08 4759 318 5077
16.08-21.08 5091 402 5493
23.08 - 28.08 7225 563 7788
30.08 - 04.09 9583 807 10390
       
Dato Innenbys Til andre kommuner Totalt
06.09 2878 927 3805
07.09 2607 711 3318
08.09 3403 467 3870
09.09 3320 384 3704
10.10 4475 595 5070
       
Totalt:  43 476 5181 48 620
Ved valget i 2019 ble det avgitt 23 274 forhåndsstemmer. I 2017 stemte 16 767 på forhånd.  
 

Godkjente valglister 

Her finner du en oversikt over alle godkjente valglister til Stortingsvalget 2021

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021: 

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen

Velgerside på valg.no 

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgmedarbeider dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgmedarbeider eller en annen person som du selv peker ut.

Sametingsvalget

Sametingsvalget gjennomføres parallelt med stortingsvalget. Velger må være innført i sametingsmanntallet pr. 30.06. 

Hvem har stemmerett ved sametingsvalget?
Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

 • har samisk som hjemmespråk, eller
 • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
 • er barn av person som står eller har stått i Sametingets valgmanntall, kan kreve seg innført i Sametingets valgmanntall.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land eller Russland, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Da kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din.

Frist for å søke om å gi forhåndsstemme hjemmefra er fredag 10. september kl. 10.00. Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og fødselsdato. Du vil bli kontaktet om tidsrom for stemmegivning.

Du kan søke per e- post til valg2021@stavanger.kommune.no 

Du kan også ringe oss på telefon 975 18 065 eller 911 15 665

Stemme i utlandet

I perioden fra 1. juli til 3. september kan velgere som bor eller oppholder seg i utlandet forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere.

Se mer informasjon om å stemme i utlandet.

Står du i manntallet?

Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30.06.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.  Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Du kan sjekke om du er innført i manntallet ved å besøke Innbyggerservice i Stavanger kommune på følgende steder i perioden 12. juli – 10. september:

 • Stavanger sentrum, Olav Kyrres gate 23
 • Rennesøy, Asalveien 6
 • Finnøy, Judabergvegen 6

Står du ikke oppført i manntallet, kan du sende skriftlig søknad om å bli innført. Du kan benytte vedlagte skjema og sende til: Valgstyret, Stavanger kommune, Postboks 8001, 4064 Stavanger.

Søknadsskjema

Det vil også være mulig å søke om innføring i manntallet når du avlegger din stemme. Dette gjelder både ved forhåndsstemming og på valgdagene.

Tidligstemme

Du kan tidligstemme i perioden torsdag 1. juli - mandag 9. august 2021.

Stemmesteder:

 • Innbyggerservice i Stavanger sentrum, Olav Kyrres gate 23
 • Innbyggerservice på Rennesøy, Asalveien 6
 • Innbyggerservice på Judaberg, Judabergveien 6

Åpningstider: kl. 08.30 - 15.00

Husk legitimasjon!

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Har du reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.

Mer informasjon om digitalt valgkort finner dere her

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgstyret ledes av ordfører Kari Nessa Nordtun. Se hele medlemsoversikten

Lenker

Valgdirektoratet

Kontaktinformasjon

Martha Rødde

seniorrådgiver

Mobil:
402 01 305
Telefon:
51 50 72 34
E-post:
martha.rodde@stavanger.kommune.no