Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Høring om renovasjonsforskrifter

Renovasjonsforskrifter på høring

Kort fortalt

  • Nå kan du si din mening om tre reviderte renovasjonsforskrifter. 
  • Som følge av kommunesammenslåingen mellom Stavanger, Rennesøy og Finnøy er gjeldende forskrifter innen avfall og renovasjon slått sammen og harmonisert.

Det er utarbeidet forslag til reviderte forskrifter for hhv kommunal renovasjonsforskrift, forskrift for sikring av renovasjonsspann og avfallscontainere i Stavanger sentrum og kommunale bygninger, samt for forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall.

Etter vedtak i Utvalg for miljø og utbygging 26.08. 2020 (pdf) legges forskriftene ut samlet til offentlig høring. Forskriftene gjøres etter planen gjeldende fra 1. januar 2021. Forskriftene godkjennes av kommunestyret.

Alle kan gi innspill til utkastet:

Utkastet kan også tilsendes pr post ved henvendelse til Innbyggerservice i Stavanger kommune (51507090) eller epost til tilbakemelding.renovasjon@stavanger.kommune.no.

Høringsfristen er satt til 30. oktober 2020.