Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Eit klima-og miljøvenleg landbruk i Stavanger

Webinar: Eit klima- og miljøvenleg landbruk i Stavanger​

Landbruk
Dato: Torsdag 18. juni 2020 frå klokka 12.00-14.00 .
Stad: Via nett eller på Innbyggjartorget på Judaberg eller i Vikevåg​

Som del av Klima- og miljøplan 2018-2030 byrjar Stavanger kommune no arbeidet med temaplan for klima- og miljøtiltak i landbruket og i havbruket. Etter kommunesamanslåinga 1.1.2020 har Stavanger blitt ein stor landbrukskommune.

Denne dagen tok me fyrste steget mot ei felles forståing av moglegheiter og utfordringar for landbruket i heile Stavanger. For å få eit godt fagleg grunnlag og engasjement for gode klima- og miljøløysningar, blei representantar for produsentar, faginstansar og andre bedne om å kome med innspel.

Program​​

 • 12.00-12.05 Velkomen, informasjon om program og opplegg
  Rune Askeland, leiar Utval for miljø og utbygging, Stavanger kommune
 • 12.05-12.15 Det store biletet: Klima- og miljøutfordringar i verda og i Stavanger, og viktige mål​. 
  Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef, og Geir Helge Rygg, landbrukssjef. Last ned presentasjon (PDF) 
 • 12.15-12.30 Vår bioøkonomiske framtid
  Arne Sæbø, stasjonsleiar, NIBIO på Særheim (Norsk institutt for bioøkonomi) . Last ned presentasjon (PDF)
 • 12.30-12.40 Landbruket sin klimaplan – korleis kutte, og telje, fem millionar tonn CO2Ole Eikeland, leiar av Klimautvalet, Rogaland Bondelag​. 
 • 12.40-12.55 Jordhelse  og jordstruktur. Reidun Pommeresche, forskar NORSØK. Last ned presentasjon (PDF). 
 • 12.55-13.05 Pause – du kan forsyne deg med meir kaffi 
 • 13.05-13.20   Veksthusnæringa mot 2030
  Martin Knoop, energirådgjevar, Gartnerforbundet​. Last ned presentasjon (PDF). 
 • 13.20-13.30 Kortreist og berekraftig – forbrukarane har talt!
  Rekoringen – korleis fungerer han i dag, korleis kan han utviklast? Marianne Haga, bonde
  Andelslandbruk – noko for Stavanger? Bodil Raustein, Solbakken andelslandbruk 
 • 13.30-13.55 Spørsmål, dialog  
 • 13.55-14.00 Kort oppsummering, informasjon om vegen vidare
  Rune Askeland, leiar Utval for miljø og utbygging, Stavanger kommune​. Last ned presentasjon (PDF)

Atterhald om endringar i programmet.

 

Drivhus

Sjå heile webinaret her:

Kontaktperson:

Tone Ankarstrand, Stavanger kommune, tlf. 47 78 09 83, epost tone.ankarstrand@stavanger.kommune.no.