PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøvalg i Stavanger
 5. Støtte til elbil-lading i borettslag og sameier

Støtte til elbil-lading i borettslag og sameier

Kort fortalt:

Stavanger kommune tilbyr støtte til borettslag og sameier som har ekstraordinære investeringer for å etablere ladeinfrastruktur for sine beboere.

Kommunen kan i slike tilfeller gi støtte til gravekostnader for legging av private og offentlige strømkabler til elbil-lading.

Støtteordningen skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger, ved at flere får mulighet til å gå fra bensin- og dieselbil til elbil.

Hvor mye gir kommunen i støtte?

 • Maksimalt støttebeløp per borettslag/sameie er inntil 150 000 kroner.
 • Støtten kan maksimalt utgjøre 50 prosent av gravekostnadene.
 • Støtten skal ikke utgjøre mer enn maks 10 000 kroner per ladepunkt.

Hva kan dere søke om støtte til?

Styret i alle borettslag og sameier i Stavanger kommune kan søke om støtte til kun gravekostnader for legging av både offentlige og borettslagets/sameiets egne strømkabler til etablering eller oppgradering av ladeanlegg for elbiler.

Hva får dere ikke støtte til?

Stavanger kommune sin støtte må være avgjørende for at prosjektet blir noe av. Det vil si at det ikke kan søkes om støtte til prosjekter som

 • det allerede er bestilt utstyr til
 • er under oppføring før søknaden er sendt
 • allerede er etablert/oppgradert.

Hvordan søker dere?

Vårt råd er å innhente flere tilbud på etablering av ladeinfrastruktur.

Pristilbud fra entreprenør, som skal utføre gravearbeidet, legges ved søknadsskjema.

Søknader behandles fortløpende. Dere får svar på søknaden innen 3 uker.


Søknadskjema for støtte til ladeinfrastruktur

Når tilsagn er mottatt og ladeprosjektet er ferdigstilt, sender dere inn Ferdigmeldingskjema, med dokumentasjon (faktura) på utgifter på gravekostnader.

Ferdigmelding for å få utbetalt støtte til ladeinfrastruktur

Kommunen betaler ut støtten til bedriften etter at vi har mottatt ferdigmelding med nødvendig dokumentasjon. Siste frist for å sende inn Ferdigmelding er 01.08.2023

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

rådgiver elbil-lading

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no