Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøvalg i Stavanger
 5. Grønnere transport
 6. Lading av elbil i Stavanger
 7. Støtte til elbil-lading i borettslag og sameier

Støtte til elbil-lading i borettslag og sameier

Kort fortalt:

Ordningen med å søke om støtte til ladeanlegg i borettslag og sameier ble avsluttet 1. april 2021. 

104 borettslag og sameier har fått til sammen 2,9 millioner kroner i støtte til etablering av elbil-lading. Det utgjør totalt ca. 4000 ladepunkter.

Informasjonen på nettsiden blir liggende slik at de som har fått innvilget støtte, finner nødvendig informasjon om innsending av ferdigmelding med mer.

Hvorfor støtteordning for borettslag og sameier?

Denne støtteordningen skal bidra til å få ned utslipp av klimagasser i Stavanger, ved at flere får mulighet til å gå fra bensin- og dieselbil til elbil. 

Borettslag og sameier kan ha utfordringer som gjør det vanskelig å etablere infrastruktur for lading av flere biler, men de har også mulighet til å lage sikre og fornuftige anlegg som bidrar til mange nye ladestasjoner. Kommunen vil motivere til dette, og kan bidra med gode råd på veien.

Hvem kan søke om støtten?

Styret i alle borettslag og boligsameier i Stavanger kommune kan søke om støtten til etablering eller oppgradering av ladeanlegg for elbiler.

Hvor mye gir kommunen i støtte?

 • Maksimalt støttebeløp per borettslag/sameie er 100 000 kroner.
 • Støtten kan maksimalt utgjøre 20 prosent av kostnadene til ladeinfrastrukturen.
 • Støtten skal ikke utgjøre mer enn maks 5 000 kroner per ladepunkt.

I alt har kommunen tre millioner kroner å fordele til slik støtte. Dersom det kommer inn flere søknader enn det vi har midler til, prioriterer vi søknadene som gir flest ladepunkter for hver krone kommunen bidrar med.

Hva kan dere søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å

 • framføre kabler til de enkelte ladepunktene på parkeringsområder
 • etablere eller oppgradere elektrisk anlegg tilknyttet ladeinfrastruktur
 • installere system som gjør at flere ladere kan dele kurs i el-tavlen (lastdeling).

Hva får dere ikke støtte til?

Stavanger kommune sin støtte må være avgjørende for at prosjektet blir noe av. Det vil si at det ikke kan søkes om støtte til prosjekter som

 • det allerede er bestilt utstyr til
 • er under oppføring før søknaden er sendt
 • allerede er etablert/oppgradert.

Støtten kan ikke gå til de enkelte ladestasjonene på parkeringsplassene. Vi gir heller ikke støtte til drift av anlegget.

Forberedelser før dere søker

Borettslaget eller sameiet bestemmer selv hvordan dere vil komme fram til avgjørelsen om å installere infrastruktur til lading. 

Vårt råd er å

 • kontakte forretningsføreren til borettslaget/sameiet så tidlig som mulig for å få råd om økonomi, kostnadsfordeling, beslutningsprosess og framdrift.
 • drøfte saken med rådgiveren dere har i kommunen. Se kontaktinformasjon nederst på siden.
 • innhente tilbud fra flere installatører. Installatøren må også vurdere om strømtilførselen inn til anlegget vil være god nok. 

Søknadsfrist og ferdigmelding

Siste frist for å søke om støtte var 1. april 2021.

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

rådgiver elbil-lading

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no