Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøvalg i Stavanger
 5. Grønnere transport
 6. Lading av elbil i Stavanger
 7. Støtte til elbil-lading i borettslag og sameier

Støtte til elbil-lading i borettslag og sameier

Kort fortalt:

 • Kommunen kan gi støtte til borettslag og sameier som vil etablere anlegg for lading av elbiler.
 • Kommunen kan samarbeide med borettslag og sameier som trenger bedre strømtilførsel for å kunne etablere ladeanlegg.

Hvorfor støtteordning for borettslag og sameier?

Denne støtteordningen skal bidra til å få ned utslipp av klimagasser i Stavanger, ved at flere får mulighet til å gå fra bensin- og dieselbil til elbil.

Derfor kan Stavanger kommune gi støtte til borettslag og sameier som skal etablere anlegg for elbil-lading. 

Borettslag og sameier kan på den ene siden ha utfordringer som gjør det vanskelig å etablere infrastruktur for lading av flere biler. Men de har også mulighet til å lage sikre og fornuftige anlegg som bidrar til mange nye ladestasjoner. Kommunen vil motivere til dette, og kan bidra med gode råd på veien.

Hvem kan søke om støtten?

Styret i alle borettslag og boligsameier i Stavanger kommune kan søke om støtten til etablering eller oppgradering av ladeanlegg for elbiler.

Hvor mye gir kommunen i støtte?

 • Maksimalt støttebeløp per borettslag/sameie er 100 000 kroner.
 • Støtten kan maksimalt utgjøre 20 prosent av kostnadene til ladeinfrastrukturen.
 • Støtten skal ikke utgjøre mer enn maks 5000 kroner per ladepunkt.

I alt har kommunen 3 millioner kroner å fordele til slik støtte. Dersom det kommer inn flere søknader enn det vi har midler til, prioriterer vi søknadene som gir flest ladepunkter for hver krone kommunen bidrar med.

Hva kan dere søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å

 • framføre kabler til de enkelte ladepunktene på parkeringsområder
 • etablere eller oppgradere av elektrisk anlegg tilknyttet ladeinfrastruktur
 • installere system som gjør at flere ladere kan dele kurs i el-tavlen (lastdeling).

Hva får dere ikke støtte til?

Stavanger kommune sin støtte må være avgjørende for at prosjektet blir noe av. Det vil si at det ikke kan søkes om støtte til prosjekter som

 • det allerede er bestilt utstyr til
 • er under oppføring før søknaden er sendt
 • allerede er etablert/oppgradert.

Støtten kan ikke gå til de enkelte ladestasjonene på parkeringsplassene. Vi gir heller ikke støtte til driften av anlegget.

Forberedelser før dere søker

Borettslaget eller sameiet bestemmer selv hvordan dere vil komme fram til avgjørelsen om å installere infrastruktur til lading. 
Vårt råd er å

 • kontakte forretningsføreren til borettslaget/sameiet så tidlig som mulig for å få råd om økonomi, kostnadsfordeling, beslutningsprosess og framdrift.
 • drøfte saken med rådgiveren dere har i kommunen. Se kontaktinformasjon nederst på siden.
 • innhente tilbud fra flere installatører. Installatøren må også vurdere om strømtilførselen inn til anlegget vil være god nok. Mer informasjon under Samarbeid med kommunen hvis tilførselen av strøm må oppgraderes.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadene blir behandlet fortløpende. Dere får skriftlig svar på søknaden senest fire uker etter at søknad er mottatt.

Dere sender ferdigmelding med dokumentasjon på totale utgifter til Stavanger kommune så snart det er mulig etter at ladeprosjektet er ferdigstilt. 

Kommunen utbetaler støtten senest fire uker etter at ferdigmeldingen med nødvendig dokumentasjon er mottatt. 

Samarbeid med kommunen når tilførsel av strøm må oppgraderes

Borettslag og sameier som har særlig store utfordringer ved etablering av infrastruktur for lading av elbiler, kan søke om å inngå et samarbeidsprosjekt med Stavanger kommune. Utfordringene kan være for dårlig kapasitet på Lyse sitt strømnett eller at parkeringsanlegget deres ikke har strømtilførsel.

Samarbeidsprosjektet består i at Stavanger kommune kan bidra med graving og legging av Lyse el-nett sine strømkabler, slik at borettslag og sameier selv kan installere elbil-lading for sine beboere.

En forutsetning for å delta i samarbeidsprosjektet, er at borettslaget/sameiet selv installerer kabelframføring og elbil-lading til egne parkeringsplasser.

Behovet for legging av ny strømtilførsel vurderes av installatøren som skal utføre installasjonen av ladeinfrastrukturen til borettslaget/sameiet. 

Når installatøren tar kontakt, vil vi foreta en befaring. Da vil vi også vurdere omfanget av oppgraderingen sammen med installatør og Lyse Elnett.

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

Rådgiver elbil-lading

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no