Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Handlingsplan for klima og miljø 2022-2026

Handlingsplan for klima og miljø 2022-2026

Oppdatert: 07.06.2022 13.18.09

Handlingsplan klima og miljø er revidert for perioden 2022 – 2026. Planen har vært på høring og er klar for å legges fram for vedtak i juni. 

Handlingsplan klima og miljø 2022 - 2026

 

 

 

Slik jobber vi med planen

Oppstartsfase, tredje kvartal 2021

Innspill og skrivefase, november 2021 - februar 2022

Prosjektplan og framdriftsplan for arbeidet ble lagt fram for Utvalg for miljø og utbygging 24.11.21: saksframlegg   og for kommunedelsutvalgene i januar 2022: saksframlegg

 

Forslag til plan lagt fram for høring 01.04.22

Forslag til plan lagt frem for Utvalg miljø og utbygging 30.03.22. Saksframlegg 

Forslag til plan legges fram for høring i kommunedelsutvalgene i april. 

Planen legges fram for vedtak i Utvalg miljø og utbygging 15. juni og kommunestyret 20. juni.  

 

1. Oppstart

Oppstartsfase, tredje kvartal 2021

2. Innspill- og skrivefase

Innspill og skrivefase, november 2021 - februar 2022

Prosjektplan og framdriftsplan for arbeidet ble lagt fram for Utvalg for miljø og utbygging 24.11.21: saksframlegg   og for kommunedelsutvalgene i januar 2022: saksframlegg

 

3. Høring forslag til plan

Forslag til plan lagt fram for høring 01.04.22

Forslag til plan lagt frem for Utvalg miljø og utbygging 30.03.22. Saksframlegg 

Forslag til plan legges fram for høring i kommunedelsutvalgene i april. 

4. Vedtak

Planen legges fram for vedtak i Utvalg miljø og utbygging 15. juni og kommunestyret 20. juni.  

 

Les hele planen

Innhold Lukk