Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Høring: Ny forskrift for åpen brenning

Høring: Ny forskrift for åpen brenning

kort fortalt

  • Ny forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Stavanger er lagt ut på høring, og alle kan si sin mening. 
  • Det er presisert hva som gjelder for hele Stavanger, og hvilke unntak som gjelder for kommunedelene Rennesøy og Finnøy, samt andre øyer som ikke har fastlandsforbindelse (bro, tunnel eller fast fergeanløp).
  • Høringsfristen er 27. november. 

Ny kommune trenger nye forskrifter

I Stavanger ble det innført forbud mot åpen brenning og mot å brenne avfall i småovner i 2017. Dette er vedtatt i en egen forskrift. Etter sammenslåingen mellom Stavanger, Rennesøy og Finnøy er det behov for å revidere forskriften.

Gjeldende forskrift

Gjeldende forskrift om åpen brenning og brenning av avfall finner du på Lovdata: Dagens forskrift om åpen brenning.

Hvorfor ny forskrift?

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner ble laget for å sikre innbyggerne mot luftforurensning, som kan gi helseplager, og for å unngå ukontrollert brann.

Utvalg for miljø og utbygging behandlet forslag til oppdatering den 23.9.2020 (sak 124/20). Det ble vedtatt å legge en revidert forskrift på høring som ivaretar følgende: «For å kunne forvalte kulturlandskapet på en god måte unntas Finnøy og Rennesøy for reglene når det gjelder brenning av bråte eller brenning av kratt med mer i forbindelse med rydding av kulturlandskapet. Grunneiere plikter selv å melde ifra til brannvesenet». 

Det er foreslått en endring i forskriftens virkeområde og definisjon av rent trevirke, ved at brenning av kratt og greiner i forbindelse med rydding av kulturlandskap er tillatt i kommunedelene Finnøy og Rennesøy og på øvrige øyer i kommunen uten fastlandsforbindelse (tunnel, bro eller fast ferjeanløp). Dette gjelder så lenge det ikke er i motstrid til forskrift om brannforebygging eller forskrift om miljørettet helsevern.

Her kan du lese forslaget til ny forskrift

Høringsfrist

Forslag til revidert forskrift er nå på høring til 27. november 2020, og alle er velkomne til å gi innspill.

Send inn dine innspill

Du kan sende høringsuttalelse slik:

  • på epost til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no. Skriv "Høringsuttalelse åpen brenning" i emnefeltet.
  • som brev til Stavanger kommune, Bymiljø- og utbygging, Postboks 8001, 4068 Stavanger. Merk epost eller konvolutt «Høringsuttalelse åpen brenning».

Kontaktinformasjon

Stig Magne Hordnes

Rådgiver, miljøseksjonen

Mobil:
932 38 596
Telefon:
51 50 77 76
E-post:
postmottak@stavanger.kommune.no