Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Kart og eiendomsinformasjon
  4. Retaksering

Taksering av eiendommer

KORT FORTALT

  • For at eiendomsskatt og andre gebyrer skal bli regnet ut på en rettferdig måte, trenger vi oversikt over alle eiendommene i kommunen.
  • Vi må sjekke at de opplysningene vi har, stemmer med virkeligheten. 
  • Det siste året har vi jobbet med å synfare alle bolig-, fritids- og næringseiendommene. 
  • Den viktigste sjekken er den du gjør selv! De neste månedene sender vi ut faktaark som vi ber deg kontrollere, og melde tilbake til oss hvis du mener opplysningene er feil. Finner du ingen feil, trenger du ikke foreta deg noe. 
  • Obs! Dersom du bor i et sameie og mener noe er feil i faktaarket, må du ta kontakt med styret der du bor, slik at vi får en samlet henvendelse fra sameiet.
Flyfoto Stavanger

Nå kommer faktaarkene

Nå har vi begynt utsendelse av faktaark. Dette skjer puljevis etter gårdsnummer. Når du mottar faktaarket, ønsker vi at du ser gjennom. Finner du noe du mener er feil, ønsker vi at du melder fra til oss innen tre uker.

Her er en veileder til faktaarket

Her har vi svart på ofte stilte spørsmål om faktaarket

Obs! Dersom du bor i et sameie og mener noe er feil i faktaarket, må du ta kontakt med styret der du bor, slik at vi får en samlet henvendelse fra sameiet.

Hvorfor skjer dette nå?

Retakseringen gjøres både fordi takstene er for gamle, og fordi kommunesammenslåingen krever oppdatert oversikt over alle eiendommene. De nye takstene skal blant annet legge til rette for en mer rettferdig eiendomsskatt. Over 50 000 eiendommer – alt fra næringsbygg og eneboliger til blokkleiligheter – skal ha nye takster, som skal gjelde fra 1. januar 2021. 

Bilder av to studenter som er ute og måler et hus.
Anders Midtskogen Urset og Aranee Sinnathurai under synfaringen av boligeiendommer sommeren 2019.

Ofte stilte spørsmål

Stiger eiendomsskatten i den nye kommunen?
Det er fortsatt ikke bestemt hvordan eiendomsskatten blir i nye Stavanger kommune. I denne omgang handler det om å legge til rette for et godt beslutningsgrunnlag slik at det politisk oppnevnte utvalget, sakkyndig nemnd skattetakst, kan vedta riktige takster, og så skal kommunestyret ta stilling til eiendomsskatte-satsen i høst. De nye takstene og satsene skal gjelde fra 2021. Målet er en mest mulig rettferdig fordeling av eiendomsskatt, og takster som er i takt med tiden.

Hvorfor gjøres denne retakseringen?
I forbindelse med at vi ble en helt ny kommune 1. januar 2020, må takstene og datagrunnlaget oppdateres og samkjøres. I Stavanger kommune er takstene over 10 år gamle. Finnøys takster er fra 2008, mens Rennesøy ikke har hatt kommunale takster tidligere. Derfor trenger vi oppdatert faktagrunnlag. Retakseringsarbeidet begynte sommeren 2019 og antas å pågå utover høsten 2020.

Har kommunen rett til å gå inn på eiendommen vår?
Ja, ifølge eiendomsskatteloven §31 har eier plikt til å gi opplysninger om eiendommen, og medvirke til synfaring av eiendommen.

Hva betyr retakseringen for eiere av næringseiendom?
Årlig innhentes rundt 275 millioner kroner i eiendomsskatt, og 100 av disse kommer fra næringseiendom. Hvordan eiendomsskatten skal være fra 2021, er det opp til politikerne å bestemme. Det skjer når handlings- og økonomiplanen vedtas i desember. De gamle takstene er fra 2006. Siden den gang har boliger hatt en kraftig verdistigning, mens det samme ikke er tilfellet for næringseiendommer. Ved å sette nye takster på alle eiendommer, vil man også få en riktigere fordeling mellom bolig og næring som bedre gjenspeiler dagens eiendomsverdier. 

Lurer du på noe mer?
Sjekk ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt. Du kan også ta kontakt med eiendomsskattekontoret på telefon 51 50 77 66 eller e-post eiendomsinfo@​stavanger.kommune.no 

Vi har også en egen side med ofte stilte spørsmål om faktaarket

 

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 2020–2023

Verv

Medlem 

Parti

mail-adresse

Leder

Jon Ola Syrstad

MDG

josyrstad@gmail.com

Nest-leder

Kari Raustein

H

kari.raustein@lyse.net

Medlem

Ottar Sandanger

AP

ottsanda@online.no

Medlem

Maria von Krogh

FNB

msvk87@gmail.com

Medlem

Eivind Enoksen

V

eivind.enoksen@gmail.com

Kontaktinformasjon

Marianne Fuglestad

Prosjektleder eiendomsskatt og taksering

Mobil:
950 60 501
E-post:
marianne.fuglestad@stavanger.kommune.no