Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Gratis bussreiser for studenter i Stavanger

Gratis bussreiser for studenter i Stavanger

Kort fortalt

 • Fulltidsstudenter som melder flytting til Stavanger kan søke om å få reise gratis med kollektivtransport i Stavanger-regionen i ett år.
 • For studieåret 2019/2020 må flytting skje mellom 1. mai og 1. oktober.
 • Siste frist for å søke gratis busskort er 15.12.2019.

Information in other languages

Hvem kan få gratis bussreiser?

Fulltidsstudenter som har meldt flytting til Stavanger etter 1. mai 2019 og innen 1. oktober 2019 kan søke om gratis bussreiser / busskort i ett år.

Utenlandske studenter må melde flytting til Norge og Stavanger for å få gratis bussreiser. Utvekslingsstudenter, eller andre studenter som er her for bare ett semester, får ikke dette tilbudet.

Hvorfor kan ikke du som allerede bor her søke?

Alle kommuner får mer penger fra staten hvis Folkeregisteret registrerer at de får flere tilflyttere. Så, poenget med ordningen er å motivere studenter til å melde flytting til kommunen de faktisk flytter til, slik at det statlige tilskuddet til kommunen øker. Derfor gjelder ordningen bare for studenter som melder flytting til kommunen.

Liknende ordninger finnes i flere kommuner. Bystyret i Stavanger valgte å gi gratis bussreiser. Bussreisene til oss andre, som bor her fra før, blir ikke dyrere på grunn av ordningen.

Søk om gratis bussreiser

Du søker elektronisk og må scanne og laste opp

 • flyttemelding fra folkeregisteret
 • kvittering på betalt semesteravgift
 • kvittering/bekreftelse som viser at du er fulltidsstudent. Godkjent dokumentasjon kan være utskrift eller bilde av studieplan i Studentweb eller bekreftelse fra samordnaopptak om at du er tilbudt studieplass på et fulltidsstudie.

Her søker du om gratis bussreiser for studenter.

Dersom du oppfyller vilkårene, og de tre dokumentene er lagt ved i lesbare versjoner, blir søknaden innvilget.

Forsøk på å få støtte ved hjelp av forfalske dokumenter blir anmeldt.

Når får jeg svar på søknaden min?

Du vil få svar svar fra kommunen i din digigitale postkasse når søknaden er ferdig behandlet. Normal saksbehandlingstid er 14 dager.

Har du allerede kjøpt reiser for en lengre periode hos Kolumbus, og så fått ja på søknaden om gratis reiser? Om du har mer enn ti dager igjen på periodebilletten, kan du kontakte Kolumbus for å få tilbake restverdien av det du har kjøpt.

Slik aktiverer du billetten

Når vi har innvilget søknaden din mottar du en sms fra Kolumbus med lenke til billetten. Du må laste ned appen Kolumbus billett. 

Billettene kan brukes på buss, båt og tog. Kolumbus sine nettsider forteller mer om hvordan 365-dagersbillett fungerer.

Vi anbefaler at du registrerer telefonnummeret ditt i Kolumbus sin app, da er det lettere for Kolumbus kundetjeneste å hjelpe deg dersom du får problemer med billetten.

Grunner til billetten din ikke virker 

Har du andre spørsmål kan du kontakte Innbyggerservice.

Bystyrets vedtak om gratis bussreiser

Bystyret vedtok dette 18. juni 2018:

 1. Det etableres en kommunal tilskuddsordning for studenter som melder flytting til Stavanger kommune, som gjelder gratis busskort i 1 år.
 2. Det avsettes inntil kr 5 mill. til tilskuddsordningen med en prøvetid på 2 år. Ordningen finansieres av generelt disposisjonsfond. Tiltaket innarbeides i budsjett 2018 og i kommende økonomiplan.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å etablere og iverksette ordningen.
 4. Ordningen evalueres etter endt prøvetid.
 5. Gratis busskort for 1 år tilbys fulltidsstudenter (30 studie-/fagskolepoeng pr semester) som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Stavanger. Flytting må være meldt før 1. oktober.
 6. Ordningen skal gjelde alle studenter som melder flytting, og ikke kun «nye studenter».
 7. Opprinnelig bostedskommune kan være innenfor Rogaland.
 8. Busskortet utleveres forskuddsvis etter vist dokumentasjon på meldt flytting og betalt semesteravgift.
 9. 10% av økt tilskudd fratrukket busskort-utgifter bes satt av til et studentfond som kan tildeles helse, kultur, idrett og sosiale studentformål av Studentrådet i Stavanger. 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no