Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Gratis busskort for studenter

Gratis bussreiser for studenter i Stavanger

Kort fortalt

 • Heltidsstudenter som melder flytting til Stavanger kan søke om å få reise gratis med kollektivtransport i Stavanger-regionen i ett år.
 • Flytting må ha skjedd etter 18. juni 2018, og innen 1. oktober.

Information in other languages

Hvem kan få gratis bussreiser?

Heltidsstudenter som har meldt flytting til Stavanger etter 18. juni 2018 (da bystyret gjorde vedtak om gratis busskort) og innen 1. oktober 2018 kan søke om gratis bussreiser i ett år.

Utenlandske studenter må melde flytting til Norge og Stavanger for å få gratis bussreiser. Utvekslingsstudenter, eller andre studenter som er her for bare ett semester, får ikke dette tilbudet.

Hvorfor kan ikke du som allerede bor her søke?

Alle kommuner får mer penger fra staten hvis Folkeregisteret registrerer at de får flere tilflyttere. Så, poenget med ordningen er å motivere studenter til å melde flytting til kommunen de faktisk flytter til, slik at det statlige tilskuddet til kommunen øker. Derfor gjelder ordningen bare for studenter som melder flytting til kommunen.

En slik ordning finnes i flere kommuner. Noen gir en kontantsum, andre en iPad. Bystyret i Stavanger valgte å gi gratis bussreiser. Bussreisene til oss andre, som bor her fra før, blir ikke dyrere på grunn av ordningen.

Søk om gratis bussreiser

Her søker du om gratis bussreiser for studenter.

Du søker elektronisk og må scanne og laste opp

 • flyttemeldingen
 • kvittering på betalt semesteravgift
 • kvittering/bekreftelse som viser at du er fulltidsstudent.

Dersom du oppfyller vilkårene, og de tre dokumentene er lagt ved i lesbare versjoner, blir søknaden innvilget.

Forsøk på å få støtte ved hjelp av forfalske dokumenter blir anmeldt.

Når får jeg svar på søknaden min?

Du får en melding om gratis busskort fra Kolumbus i løpet av en ukes tid dersom du oppfyller de tre kriteriene:

 • flyttemelding til Folkeregisteret
 • kvittering på betalt semesteravgift
 • kvittering/bekreftelse som viser at du er fulltidsstudent.

Dersom du ikke mottar melding fra Kolumbus kan du kontakte kommunen. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden. 

Når du har fått ja på søknaden

Innvilger vi søknaden, vil du motta et brev til din digitale postkasse fra oss.

Vi informerer samtidig Kolumbus om at studenten er innvilget gratis bussreiser for ett år. Deretter får du en sms fra Kolumbus, med lenke til billetten. Du må laste ned appen Kolumbus billett. 

Har du allerede kjøpt reiser for en lengre periode hos Kolumbus, og så fått ja på søknaden om gratis reiser? Kontakt Kolumbus for å få tilbake restverdien av det du har kjøpt.

Hvor reiser du gratis?

Studenter som får innvilget gratis bussreiser er delt inn i to grupper:

 • Alder opp til og med 20 år (ikke 22 år som når du kjøper billetten selv) får tilsendt Ungdomsbillett. Den fornyes hver 30. dag. Billetten gjelder i hele Rogaland. 
 • Alder 21 år og oppover får 365-dagersbilletten for sone 1 Nord-Jæren, som omfatter Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy og Ålgård. Se sonekartet.

Billettene kan brukes på buss, båt og tog. Kolumbus sine nettsider forteller mer om hvordan Ungdomsbillett og 365-dagersbillett fungerer.

Bystyrets vedtak om gratis bussreiser

Bystyret vedtok dette 18. juni 2018:

 1. Det etableres en kommunal tilskuddsordning for studenter som melder flytting til Stavanger kommune, som gjelder gratis busskort i 1 år.
 2. Det avsettes inntil kr 5 mill. til tilskuddsordningen med en prøvetid på 2 år. Ordningen finansieres av generelt disposisjonsfond. Tiltaket innarbeides i budsjett 2018 og i kommende økonomiplan.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å etablere og iverksette ordningen.
 4. Ordningen evalueres etter endt prøvetid.
 5. Gratis busskort for 1 år tilbys fulltidsstudenter (30 studie-/fagskolepoeng pr semester) som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Stavanger. Flytting må være meldt før 1. oktober.
 6. Ordningen skal gjelde alle studenter som melder flytting, og ikke kun «nye studenter».
 7. Opprinnelig bostedskommune kan være innenfor Rogaland.
 8. Busskortet utleveres forskuddsvis etter vist dokumentasjon på meldt flytting og betalt semesteravgift.
 9. 10% av økt tilskudd fratrukket busskort-utgifter bes satt av til et studentfond som kan tildeles helse, kultur, idrett og sosiale studentformål av Studentrådet i Stavanger. 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no