Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Kunngjøringer
  4. Revidering av lokal forskrift om avløp

Revidering av lokal forskrift om avløp

Varsel om oppstart revisjon av forskrift om avløp

Kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda starter nå arbeid med en ny felles lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistanlegg og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe (lokal avløpsforskrift). 

Kommunene på Jæren (Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå) har felles lokal avløpsforskrift i dag. Den nye avløpsforskriften for Jæren og Ryfylke vil medføre en revidering av eksisterende bestemmelser for kommunene på Jæren. For kommunene i Ryfylke vil forskriftsarbeidet bety at eksisterende praksis kan bli hjemlet i forskrift samt at det også kan innføres nye lokale bestemmelser.

Forskriften vil bli hjemlet i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Bestemmelsene i en lokal avløpsforskrift vil erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13 i forurensningsforskriften. Bestemmelsene i forurensningsforskriften som ikke erstattes av lokal forskrift vil fortsatt gjelde.  

Eventuelle kommentarer og innspill kan sendes til Post.vamyndighet@stavanger.kommune.no
Merk eposten med Lokal avløpsforskrift.

Vil du sende innspill som brev så bruke adressen:
Stavanger kommune
Postboks 8001
4068 Stavanger

 

 

Merk: Lokal avløpsforskrift