Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Kommuneplan
  5. Gjeldende kommuneplan

Gjeldende kommuneplan

KORT FORTALT

  • Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.
  • Arealdelene i de gamle kommunene vil fortsette å gjelde en stund til, fram til nye Stavanger kommune vedtar en ny, felles arealdel.
  • Den nye kommunen har en ny samfunnsdel som er felles for alle.

Nye Stavanger kommune, som består av tidligere Stavanger, Finnøy og Rennesøy, samt Ombo-delen av Hjelmeland, har en ny, felles samfunnsdel som ble vedtatt i 2020.

De tidligere kommunenes eksisterende arealdeler vil gjelde fram til neste kommuneplanrullering:

Her finner du arealdel 2019–2030 for Rennesøy kommune
Her finner du arealdel 2019–2029 for Finnøy kommune
Her finner du arealdel 2019–2031 for Hjelmeland kommune
Her finner du arealdel 2019–2034 for Stavanger kommune

Arbeidet med den nye kommuneplanens arealdel kan følges her.