PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Kommuneplan
  5. Kommuneplan for Rennesøy (arealdelen)

Kommuneplanens arealdel for Rennesøy

KORT FORTALT

  • Her finner du gjeldende arealdel for kommunedelen Rennesøy.
  • Dette er en overordnet plan som bestemmer hvordan arealene skal brukes. Hvilke områder kan bygges ut, og hva må vi ta hensyn til?
  • Fram til vi har laget ny, felles kommuneplan for nye Stavanger kommune, forholder vi oss til fire gjeldende kommuneplaner: Finnøy, Rennesøy, Stavanger og Hjelmeland (Ombo-delen).
Rennesøy - Vikevåg

Vikevåg i Rennesøy kommunedel ligger idyllisk til midt i havgapet.
Foto: Harald M. Valderhaug

Rennesøy kommuenstyre vedtok ny kommuneplan for Rennesøy 17. juni 2019. Kommuneplanen skal gi retning for hvordan Rennesøy skal utvikle seg mot 2030. Den skal gi rammer for langsiktige planer og tiltak, og definere framtidig bruk og vern av arealene i kommunen.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er ny og felles for nye Stavanger kommune, mens arealdelen fra tidligere Rennesøy kommune gjelder i kommunedelen Rennesøy fram til vi har laget felles kommuneplan for den nye kommunen. 

Kommuneplanens arealdel består av et plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer. Kart og bestemmelser er juridisk bindende og danner grunnlag for videre detaljregulering og behandling av søknader i uregulerte områder.

Last ned dokumentene

Plankart
Bestemmelser og retningslinjer
Planbeskrivelse

Plankart Vikevåg
Plankart Østhusvik
Plankart Askje/Skorpefjell

Konsekvensutredning
ROS-analyse
Utredning småbåthavn Brimse
Langsiktig grense landbruk