Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Kommuneplan
  5. Kommuneplanens samfunnsdel

Utkast til ny samfunnsdel: Hvordan skal vi ha det i den nye kommunen?

KORT FORTALT

  • Kommuneplanens samfunnsdel handler om hva vi skal satse på de neste 15 årene.
  • Planen er felles for Finnøy, Rennesøy og Stavanger, som blir én kommune 1. januar 2020.
  • Denne siden handler om samfunnsdelen. Kommuneplanen består også av en arealdel.
Trekløver med de tre målene: Gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss.

Tre satsingsområder for nye Stavanger

Kommuneplanen gir overordnede føringer for hvordan Stavanger skal utvikle seg i årene som kommer. Planen består av to deler: En arealdel som var på høring i januar, og en samfunnsdel var på høring i februar-mars. 

Vi foreslår tre satsingsområder for nye Stavanger kommune:

Gode hverdagsliv handler om å gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet. Vi vil utvikle driftige lokalmiljø med aktive innbyggere som klarer seg best mulig gjennom hele livet. 

Regionmotoren peker på Stavangers rolle og ansvar som regionshovedstad. Vi vil videreutvikle et mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv i hele regionen, og styrke Stavanger sentrum.

Grønn spydspiss legger opp til at Stavanger skal være ledende i arbeidet for et klima- og miljøvennlig samfunn, ta vare på naturen og sikre artsmangfoldet og kulturlandskapet.

Her kan du laste ned dokumentene:

Felles samfunnsdel (hoveddokumentet) (18 MB, justert versjon etter høring)
Utfordringsbilde for nye Stavanger
Saksfremlegg
Høringsbrevet som er sendt ut til interessenter

Rapporter fra Telemarksforsking:
Scenarier for samfunnsutviklingen i nye Stavanger – utfordringsdokument
Framtidsbilder for samfunnsutviklingen i nye Stavanger
Scenarier for nye Stavanger

Politisk behandling

Felles samfunnsdel skal vedtas foreløpig i Stavanger bystyre sommeren 2019. Den er foreløpig behandlet av:
• Kommunalutvalget i Stavanger kommune 22. januar 2019
Finnøy kommunestyre 11. februar 2019
Rennesøy kommunestyre 11. februar 2019

Forslag etter offentlig ettersyn og høring er behandlet av:
Finnøy kommunestyre 6. mai 2019
Kommunalutvalget i Stavanger kommune 7. mai 2019
Rennesøy kommunestyre 27. mai 2019

Felles samfunnsdel skal opp i Stavanger bystyre 17. juni. 

Det nye kommunestyret i nye Stavanger skal vedta planen på ny etter konstituering høsten 2019.

English version

The joint social element of the municipal master plan is an overall strategy document, pointing out priorities for the next 15 years. Download the English version here

Bilder fra scenariesamlinger.

300 har bidratt

Det har vært et bredt medvirkningsopplegg under arbeidet med samfunnsdelen. Til sammen har over 300 personer bidratt direkte til planforslaget. Vi har hatt tre scenariesamlinger der politikere, næringslivet, frivillige organisasjoner og ansatte i kommunen har deltatt. I tillegg har vi hatt ungdomsverksted, tillitsundersøkelse i de tre kommunene og innbyggerundersøkelse med 1200 respondenter. 

Vi har også testet ut nye metoder for medvirkning: Et innbyggerpanel har invitert venner og naboer hjem på "gjestebud" der de har diskutert hva som er viktig i den nye kommunen, forteller prosjektleder Eli S. Willumsen i Stavanger kommune. 

Innspillene og kunnskapen vi har fått i denne prosessen har vært avgjørende for planforslaget og valget av satsingsområder. 

Les mer om medvirkningen her

De tre kommunene vil starte arbeidet med å lage felles arealdel etter at nytt kommunestyre er konstituert i 2020. 

Den samskapende kommunen

I kommuneplanen snakker vi om at vi skal bli en samskapende kommune. Vi skal bli flinkere til å utvikle nye løsninger sammen med andre – ikke bare internt i kommunen, men også med innbyggere, næringsliv, forskningsmiljø og frivillige organisasjoner. Her er en film som forklarer hva vi mener med samskaping:

Kontaktinformasjon

Eli Sirnes Willumsen

Prosjektleder ny planstrategi og felles samfunnsdel

Telefon:
51 50 80 70
E-post:
eli.sirnes.willumsen@​stavanger.kommune.no