Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Kommuneplan
  5. Kommuneplanens arealdel: Hvordan vil vi utvikle Stavanger?

Kommuneplanens arealdel: Hvordan vil vi utvikle Stavanger?

KORT FORTALT

  • I nysammenslåtte Stavanger kommune skal tre kommuneplaner bli til én.
  • Vi har allerede en felles samfunnsdel, og nå skal vi lage en felles arealdel for perioden 2023–2040.
  • Arealdelen bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen.
  • Nå holder vi på med planprogrammet, som er "oppskriften" på hvordan planprosessen skal gjennomføres, og hvilke tema som skal prioriteres. 
  • Du kan gi innspill til planprogrammet fram til 15. juni 2020.
Illustrasjon og info om høringsfrist 15. juni

Kommuneplanen er kommunens øverste styringsdokument, og består av to deler: En samfunnsdel og en arealdel.

Hva handler arealdelen om?

Kommuneplanens arealdel (KPA) bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor vi vil bygge nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene, og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder? Og hvordan skal vi komme oss rundt mest mulig effektivt og miljøvennlig?

Det tre hovedtemaene: Bolig- og byutvikling, transport og mobilitet, og grønnstruktur

Hva er planprogrammet?

Planprogrammet er første skritt på veien mot en ny plan. Det er rett og slett "oppskriften" på hvordan vi har tenkt å lage kommuneplanens arealdel. Du kan laste ned planprogrammet her.

Planarbeidet organiseres som et hovedprosjekt med delprosjekt for bolig og byutvikling, transport og mobilitet, og grønn plan. I tillegg blir næringsutvikling, jordvern, kulturlandskap og klimatilpasning viktige tema. Mer informasjon om Grønn plan finner du på denne siden 

Kommunalutvalget har besluttet å legge planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn. Du kan lese hele den politiske saken her. 

Hva du innspill?

Planprogrammet er på høring nå, og fram til 15. juni 2020. Vi vil veldig gjerne ha dine innspill! Fyll ut dette skjemaet eller send dine merknader til Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 Stavanger, eller på e-post: postmottak@stavanger.kommune.no. Merk innspillet med "Planprogram kommuneplanens arealdel 2023-2040". 

Spørsmål til planarbeidet og planprogrammet kan rettes til Eli Sirnes Willumsen på e-post eller tlf. 51 50 80 70, eller til Linda Christine Olsen på e-post eller tlf. 51 50 76 95.

Arealinnspill
Det vil bli gitt muligheter for forslag om arealbruksendringer etter kunngjøring av vedtatt planprogram høsten 2020. Det lages da en innspill-løsning med skjema som må besvares for hvert arealinnspill.

Tidslinje for planprosessen, som antas å være ferdig høsten 2022.

Når skal planen være ferdig?

Kommuneplanens arealdel vil forhåpentligvis være endelig vedtatt i løpet av 2022. Fram til det vil de tidligere kommunenes arealdeler gjelde for sine respektive områder (Stavanger, Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland/Ombo).

Inger Narvestad Anda, Linda Christine Olsen og Kaj Lea fra avdeling for byutvikling med kartet over nye Stavanger kommune.
Inger Narvestad Anda, Linda Christine Olsen og Kaj Lea fra avdeling for byutvikling med kartet over nye Stavanger kommune.

Kontaktinformasjon

Linda Christine Olsen

Rådgiver, avdeling for byutvikling
Tlf. 51 50 76 95
Epost: linda.christine.olsen@stavanger.kommune.no

Eli Sirnes Willumsen

Prosjektleder ny planstrategi

Telefon:
51 50 80 70
E-post:
eli.sirnes.willumsen@​stavanger.kommune.no