Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Planer i prosess
 5. Sentrumsplanen - kommunedelplan for sentrum

Sentrumsplanen - kommunedelplan for sentrum

Kort fortalt

 • Sentrumsplanen skal peke ut hvordan sentrum i byen vår skal bli i framtiden.
 • Politikerne som har ansvar for planen behandlet  forslaget 24. oktober 2017.
 • Etter årsskiftet starter høringen og kan du gi innspill til forslaget.
Holmen sett fra sjøen - sentrumsplanen

Rådmannens nye forslag (2017)

De største endringene

De største endringene handler om hvordan ny bebyggelse skal se ut i de viktige områdene Stavanger stasjon og havnefronten.

Rådmannen har foreslått å flytte den nye cruisekaien fra Holmen til Bjergsted og at bebyggelsen langs havnefronten må ligne mer på dagens bygninger. I tillegg er høyhusene mot Storhaugsiden på Stavanger stasjon tatt ut og området er åpnet mer opp.

Det er også andre endringer knyttet til hvor mye bebyggelse som skal bevares, hvor det kan plasseres høyhus og i gatenettet rundt Stavanger stasjon. På grunn av Bussveien må blant annet Olav Vs gate stenges for gjennomkjøring.

Justert planforslag

For å sette deg inn i forslagene kan du lese:

 

Politisk behandling og høring

24. oktober behandlet kommunalutvalget forslaget til ny sentrumsplan. Utvalget vedtok å legge forslaget ut på høring med enkelte endringer.

Høringen vil starte når endringene politikerne ber om er innarbeidet og starter sannsynligvis rett etter årsskiftet.

Bakgrunnsdokumenter og planer

Tidligere plandokumenter

Planprosess

Bredt samarbeid og medvirkning

I arbeidet med planen har kommunen utforsket nye måter å involvere innbyggere og andre berørte aktører.

Gjennom ulike faser er det blant annet brukt idegrupper, dialog gjennom sosiale medier, aktiv bruk av lokale arkitektfirmaer og tradisjonell høring.

Vurderinger fram mot sluttbehandling
Når høringen er avsluttet vil den videre prosessen være slik:

 • Alle innspill og synspunkter kommunen har mottatt gjennomgås og vurderes.
 • Administrasjonen lager merknadshefte med kommentarer til alle synspunkter og innspill fra hovedhøringen høsten 2016 og tilleggshøringen høsten 2017.
 • Administrasjonen gjør avsluttende vurderinger og justeringer i planforslaget
 • Kommunalstyret for byutvikling og kommunalutvalget behandler forslag til endelig plan før Stavanger bystyre vedtar planen.

Vedtak til sommeren
Det er forventet at planen vil kunne sluttbehandles rundt sommeren 2018. 

Innspill fra høring høsten 2016

Innspillene vi har fått i høringen høsten 2016 finner du her:

Innspill fra høring høsten 2014

Innspillene kommunen har fått i den første høringen er oppsummert og besvart i et eget merknadshefte.

Følg arbeidet med sentrumsplanen på Facebook

Kontaktinformasjon

Tor Brynjar Welander, Stavanger kommune

Tor Brynjar Welander

Prosjektleder

Mobil:
51 91 24 87
Telefon:
992 44 957
E-post:
tor.brynjar.welander@stavanger.kommune.no
Ole Martin Lund, kommuneplansjef

Ole Martin Lund

kommuneplansjef

Telefon:
51 50 81 52
E-post:
ole.martin.lund@stavanger.kommune.no