Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2619 Åsen næringsområde

Plan 2619 Åsen næringsområde

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Begrenset høring

Plan 2619 områderegulering for Åsen, var lagt ut på høring 29.06.-14.09.2018 etter 1. gangsbehandling i kommunalstyret for byutvikling.

Det kom inn 21 merknader. Det er i ettertid foretatt noen justeringer på plankart og bestemmelser for å imøtekomme enkelte av merknadene.

Som følge av justeringene må det reviderte planforslaget legges ut på en begrenset høring, før planen kan legges frem for
2. gangsbehandling.

Dokumenter

Si din mening innen 20. mars

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 20.03.2019 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Merk innspill med plan 2619, områderegulering Åsen næringsområde.

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.