Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2638 felt I/K6 i 2020 Park

Plan 2638 felt I/K6 i 2020 Park

Høy tetthet i tråd med ti-minuttersbyen

Formålet med planen er å legge til rette for et område med høy tetthet i tråd med prinsippene i ti-minuttersbyen, i et område som ligger inntil holdeplass for bussveien.

Innenfor området vil det kunne etableres kontorbygg med bevertning, tjenesteyting og noe handel i første etasje. Området skal bygges ut med attraktive torg og aktive fasader som bidrar til liv  mellom byggene. Prosjektet planlegges som et BREEM Communities prosjekt der miljø, trafikksikkerhet og kvalitet i materialer vektlegges. Sør i området legges det opp til boliger knyttet opp til lekeplass og tilgang til det store friområdet i sør.

Dokumenter

Informasjonsmøte 28. januar

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte mandag 28.01.2019, klokken 16.30. 
Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, møterom D.

Si din mening innen 22. februar

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 22.02.2019 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.