Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 1139E Tjodolvs gate mellom Kong Carls gate og Grønlandsgata

Plan 1139E Tjodolvs gate mellom Kong Carls gate og Grønlandsgata

Utklipp Tjodolvs gate

Sykkelpriortert gate

Stavanger kommune ved Bymiljø og Utbygging skal tilrettelegge Tjodolvs gate bedre for sykkeltrafikk ved å bygge om gaten til en sykkelprioritert gate. I den forbindelse er det behov for endring av gjeldende reguleringsplan for gaten. Det er Utvalg for miljø og utbygging som har vedtatt at Tjodolvs gate skal bygges om til sykkelprioritert gate.

Gjeldende regulering

Tjodolvs gate er regulert til kjørevei i gjeldende reguleringsplan nr. 1139. Planen ble vedtatt bystyret 24.11.1986.

Beskrivelse av endringen og vurdering av konsekvenser

Hensikten med reguleringsendringen er å oppgradere veien til sykkelprioritert gate. I en sykkelprioritert gate deler bilister og syklister veibanen, men syklister blir prioritert. Bredden på sykkelprioritert gate blir 5 meter. Bredden på fortau fra Kong Carls gate til Johan Thorsens gate vil blir på østsiden 2.5 – 3-0 meter. På vestsiden blir det regulert fortau, delvis på dagens fortau og delvis noe ut i regulert park, bredde blir 2,5 meter. Bredden på fortau fra Johan Thorsens gate til Grønlandsgata blir 3 meter. Krysset med Johan Thorsens gate blir bygget om til et ordinært kryss, krysset blir hevet. Restarealer i kryssområdet blir regulert til fortau og annen veggrunn – grøntareal. Det blir forbudt å parkere i gata utenom område som blir regulert for parkering, her blir det plass til 10 parkeringsplasser.

Parkeringsanalyse

Reguleringsplan

Plankart

Se alle vedlegg i saken om Peder Klows gate i UMU

Se alle vedlegg i saken om Tjodolvs gate i UMU

Høring

Dersom dere har merknader til endringen kan dere sende merknad innen 9. mars på epost til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no eller med brev til Bymiljø og utbygging, Postboks
8001, 4068 Stavanger

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil komme frem i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Dersom det ikke kommer vesentlige merknader til endringen, vil endringen bli vedtatt som endring av plan 1139. Vedtaket fattes administrativt av By- og samfunnsplanlegging. Melding om vedtaket sendes til de som har sendt inn merknad.