PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 1179 gatebruksplan for oppgradering av gang- og sykkelvei i Mygeveien

Plan 1179 gatebruksplan for oppgradering av gang- og sykkelvei i Mygeveien

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Oppgradering av gang- og sykkelvei

Stavanger kommune ved Bymiljø og Utbygging skal legge nye vann og avløpsledninger i Mygeveien og i samme omgang oppgradere Mygeveien og Fridtjof Nansens vei. I den forbindelse er det behov for endring av gjeldende reguleringsplan 1179, for bedre å legge til rette for gående og syklende.

Hensikten med reguleringsendringen er å oppgradere gang -og sykkelveien med tilhørende rabatter til en gjennomgående gang -og sykkelvei.

Dokumenter 

Si din mening innen 11. mars

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 11.03.2022 til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no eller med brev til Bymiljø og utbygging, Postboks 8001, 4068 Stavanger.

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.