Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 1513, 2025 og 2192 Kannikgata, mellom Oscars gate og Solagata

Plan 1513, 2025 og 2192 Kannikgata, mellom Oscars gate og Solagata

Utklipp Kannikgata

Sykkelprioritert gate

Stavanger kommune ved Bymiljø og Utbygging skal tilrettelegge Kannikgata bedre for sykkeltrafikk ved å bygge om gaten til en sykkelprioritert gate. I den forbindelse er det behov for endring av gjeldende reguleringsplan for gaten. Det er utvalg for miljø og utbygging som har vedtatt at Kannikgata skal bygges om til sykkelprioritert gate.

Gjeldende regulering

Tjodolvs gate er regulert til kjørevei i gjeldende reguleringsplan nr. 1513, 2025 og 2192. Planene ble vedtatt i bystyre henholdsvis den 12.6.2003, 20.6.2005 og 8.12.2008.

Beskrivelse av endringen og vurdering av konsekvenser

Hensikten med reguleringsendringen er å oppgradere veien til sykkelprioritert gate. I en sykkelprioritert gate deler bilister og syklister veibanen, men syklister blir prioritert. Bredden på sykkelprioritert gate blir 5 meter. Kantsteinen blir flyttet slik at fortau eller møbleringssonen på fortau blir breiere. Ved Svithunparken blir parken utvidet slik at gatebredden blir 5 meter. Det blir forbudt å parkere i gata, parkering må skje på egen eiendom eller i sidegater. Fartsdempende tiltak forblir som før.

Parkeringsanalyse   

Reguleringsplan 

Plankart 

Oversiktstegning

Alle vedlegg i saken om Kannikgata i UMU

Høring

Dersom dere har merknader til endringen kan dere sende merknad innen 9. mars på epost til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no eller med brev til Bymiljø og utbygging, Postboks 8001, 4068 Stavanger.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil komme frem i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Dersom det ikke kommer vesentlige merknader til endringen, vil endringen bli vedtatt som endring av plan 1139. Vedtaket fattes administrativt av By- og samfunnsplanlegging. Melding
om vedtaket sendes til de som har sendt inn merknad.