Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2376 - planendring for Jåttåvågen 2

Plan 2376 - planendring for Jåttåvågen 2

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Planendring

Områderegulering for Jåttåvågen 2, plan 2376 i Hinna bydel, ble vedtatt av bystyret 14.05.2012.

Stavanger Utvikling KF har sendt inn søknad om endring av planens bestemmelser og formål, for å bedre tilpasse kommende regulering av bussvei, gjeldende tekniske forskrifter, endringer i kommuneplanens bestemmelser og for å sikre planens gjennomførbarhet.

Vi gjør oppmerksom på at illustrasjon "Figur 2 Forslag til planendring" i dokumentet kalt "Brev planendring" er feil. Vi viser til vedlegget kalt "Plankart endret" som viser riktig utgave av forslaget.

Dokumenter

Si din mening innen 4. oktober

Eventuelle merknader til endringen sender du innen 04.10.2019 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

Melding om vedtaket sendes til de som har sendt inn merknad.