Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2480 Deler av Forus øst

Plan 2480 Deler av Forus øst

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Endringer etter behandling i UBS 28.05.2020

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 28.05.2020 at plan 2480 skal legges ut på høring med følgende endringer:
Gnr/bnr 13/74, Midtgårdveien 14 reguleres inn som bolig, og blir dermed liggende  som en satelitt i grøntområdet. Det åpnes likevel opp for at det kan etableres en tursti over eiendommen, enten på sjøsiden eller rett i bakkant av naustet som er oppført nede ved sjøen.
Før 2. gangsbehandling skal det vurderes om delfeltene BKT4, BKT5 og BKTH skal få krav om felles detaljregulering. 
Planforslaget som legges ut på høring er derfor endret for gnr/bnr 13/74.
I dette notatet ser du endringene.

Dokumenter

Video fra informasjonsmøte

Vi hadde et informasjonsmøte på Rådhuset 20. august 2020. Her kan du se videoopptak av hele møtet

Si din mening innen 14. september

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 14.09.2020 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Her finner du mer informasjon om planprosessen

Kontaktinformasjon

Ingrid Lerang Fossåskaret kan svare på spørsmål om reguleringsplanen på telefon 51 50 75 98 eller
e-post: fossaaskaret@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no