Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2517 Kryss mellom fv. 382 Madlaveien og fv. 405 Regimentsveien

Plan 2517 Kryss mellom fv. 382 Madlaveien og fv. 405 Regimentsveien

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Tilleggshøring

Statens vegvesen har på grunnlag av forprosjekt utarbeidet plan 2517 for krysset mellom Madlaveien og Regimentveien. Planforslaget har vært til
1. gangsbehandling, høring og offentlig ettersyn. Etter høringen er det blitt avdekket flere utfordringer i planforslaget som gir økte kostnader og en krevende gjennomføring. På bakgrunn av dette er plan 2517 blitt revidert.
Revidert plankart og bestemmelser sendes på tilleggshøring.

Formålet med planen er å legge til rette for forbedring av krysset mellom Madlaveien, fv. 382 og Regimentveien, fv. 405.
Bedre sammenhengende tilbud for gående og syklende og for kollektivtrafikken i området.
Legge til rette for trafikksikre løsninger innenfor planområdet.

Dokumenter

Si din mening innen 18. mars

Eventuelle merknader til planen sender du innen 18.03.2020 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.