Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2560 boligområde på Åsen

Plan 2560 boligområde på Åsen

Ny høring

By- og samfunnsplanlegging legger planen ut på ny høring. På grunn av stor saksmengde har planen blitt nedprioritert, og det har gått lang tid siden saken var på høring. Planen er bearbeidet på flere punkt som følge av merknader til første høring.

Formålet med reguleringsplanen er å fastsette rammer for eksisterende bebyggelse. Bebyggelse med særlige kvaliteter skal ivaretas. Det skal sikres leke- og friområder med gode gangforbindelser. I tillegg skal det sikres god tilkomst mot Vannassen. Ny bebyggelse skal innordnes eksisterende bebyggelsesstruktur.

Dokumenter

Si din mening innen 4. januar

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 04.01.2019 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.