Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2589 fv. 411 Dusavikveien

Plan 2589 fv. 411 Dusavikveien

Oversiktskart

Oversiktskart
Stavanger kommune

Begrenset høring

Plan 2589 var lagt ut på høring 10.11.2017 - 02.01.2018,
etter 1. gangsbehandling i kommunalstyret for byutvikling
14. september 2017.

I forbindelse med høringen er det i ettertid foretatt justeringer på plankartet for å imøtekomme enkelte av merknadene.

Som følge av justeringene legges det reviderte planforslaget ut på begrenset høring, før det kan legges fram for 2. gangs behandling.

Dokumenter

Si din mening innen 21. juni

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 21.06.2019 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.