Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2606 Bussveien Stasjonsveien-Gauselvågen

Plan 2606 Bussveien Stasjonsveien-Gauselvågen

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bussveien

Kommunalstyret for byutvikling vedtok i møte 26.09.2019 å legge planen ut på høring. 

Formålet med planen er at den skal sikre arealer for Bussvei, sykkelveier og fortau fra Stasjonsveien til Gauselvågen. 

Dokumenter

Åpen kontordag

Statens vegvesen arrangerer utekontor-dager for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål. Kontordagene vil bli gjennomført i Vaulenveien 39 til følgende tider:

Åpen kontordag
Åpen kontordag
Vaulenveien 39

Du kan også reservere tid på forhånd. Kontakt Richard Wigestrand på telefon 415 62 339.

Si din mening innen 3. januar

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 03.01.2020 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.