Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2633 Auglendsdalen 78 og 80

Plan 2633 Auglendsdalen 78 og 80

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Begrenset høring

Plan 2633, detaljregulering for Auglendsdalen 78 og 80 ble  behandlet i KBU 31.05.2018, og lagt ut på høring i perioden
22.06. - 31.08.2018. I forbindelse med høringen kom det innsigelser fra Fylkesmannen. 

Som følge av endringer må det reviderte planforslaget legges
ut på en begrenset høring, før planen kan legges frem for 
2. gangsbehandling.

Dokumenter

Si din mening innen 11. september

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 11.09.2019 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Merk innspill med plan 2633, detaljregulering Auglendsdalen 78 og 80.

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.