Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2639 Sunde og Kvernevik bydelshus

Plan 2639 Sunde og Kvernevik bydelshus

Bydelshus

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av nytt bydelshus for Sunde/Kvernevik. Formålet er offentlig/privat tjenesteyting (forsamlingslokale/bydelshus) med tilhørende gangveier, fortau og grønnstruktur. Det skal etableres legesenter i bygget.

Kommunalstyret for byutvikling vedtok i møte 13.12.2018 å legge planen ut på høring. Høringsfristen var 22. februar 2019 og her kan du lese merknadene som kom inn

Planen skal opp til ny politisk behandling høsten 2019.

Dokumenter fra førstegangsbehandling 

Kommunen holdt et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte tirsdag 29. januar 2019.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.