Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2639 Sunde og Kvernevik bydelshus

Plan 2639 Sunde og Kvernevik bydelshus

Bydelshus

Kommunalstyret for byutvikling vedtok i møte 13.12.2018 å legge planen ut på høring.
Formålet med planen er å legge til rette for bygging av nytt bydelshus for Sunde/Kvernevik. 
Formålet er offentlig/privat tjenesteyting (forsamlingslokale/bydelshus) med tilhørende gangveier, fortau og grønnstruktur. Det skal etableres legesenter i bygget.

Dokumenter

Informasjonsmøte 29. januar

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte tirsdag 29.01.2019, klokken 16.30. 
Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, møterom D.

Si din mening innen 22. februar

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 22.02.2019 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no