Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2649 Madlalia

Plan 2649 Madlalia

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Boliger med tilhørende uteoppholdsareal

Kommunalstyret for byutvikling vedtok i møte 31.01.2019 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal, infrastruktur, parkering og park.

Prosjektet skal gjennomføres i henhold til bærekraftige prinsipper.
Den nye bebyggelsen skal innpasses i det eksisterende landskapet på en god måte, både når det gjelder arkitektur og byggenes plassering på tomten.

Dokumenter

Informasjonsmøte 19. februar

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte tirsdag 19.02.2019 kl. 17.00. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, møterom D.

Si din mening innen 29. mars

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 29.03.2019 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.