Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2665P Løkkeveien 65 - 71

Plan 2665P Løkkeveien 65 - 71

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bolig og forretning

Kommunalstyret for byutvikling vedtok i møte 21.03.2019 å legge planen ut på høring. 

Formålet med planen er å legge til rette for nybygg med boliger og forretning, samt å gi området en arkitektonisk og miljømessig oppgradering.
Ny bebyggelse skal gjennomføres i henhold til bærekraftige prinsipper og tilpasse seg det eksisterende bygningsmiljøet i Trehusbyen.

Dokumenter

Informasjonsmøte 13. august

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte tirsdag 13.08.2019 kl. 18.00 - 20.00. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, møterom D.

 

Si din mening innen 23. august

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 23.08.2019 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.